Redakčné oznámenie č. r7/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003