Redakčné oznámenie č. r7/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín

V § 13 ods. 1 majú byť namiesto slov „môžu odborníci komisie“ správne uvedené slová „môžu veterinárni odborníci komisie“ a namiesto slov „poskytnú odborníkom komisie“ správne uvedené slová „poskytnú veterinárnym odborníkom komisie“.