Redakčné oznámenie č. r5/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z.o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 majú byť namiesto slov „Príloha č. 1“ správne uvedené slová „Príloha č. 2“.

2. V prílohe č. 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 1 majú byť namiesto slov „Príloha č. 1 časť E bod 8“ správne uvedené slová „Príloha č. 2 časť E bod 7“.