Redakčné oznámenie č. r4/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôza z domácich nepárnokopytníkov

V prílohe č. 2 bode 2 písm. c) majú byť namiesto znakov „CEE - EWG - EŘF - EEC - EEG“ správne uvedené znaky „CEE, EWG, EOF, EEC, EEG“.