Redakčné oznámenie č. r11/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín

1. V § 11 písm. a) má byť nad slovom predpisu namiesto odkazu „2“ správne uvedený odkaz „15“.

2. V § 12 ods. 2 písm. d) majú byť namiesto slov „podľa osobitného predpisu,5)“ správne uvedené slová „v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,“.