Redakčné oznámenie č. r1/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh

1. V § 3 ods. 1 písm. e) majú byť namiesto slov „v prílohe č. 3“ správne uvedené slová „v prílohe č. 2“.

2. V prílohe č. 2 časti F bode 1 písm. b) bode 2 majú byť namiesto slov „M = 102“ správne uvedené slová „M = 102“.