Redakčné oznámenie č. r1/c155/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 247/2003 Z. z.

Čiastka 155/2003
Platnosť od 16.08.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 247/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Na konci textu zákona má byť namiesto „Pavol Hrušovský v. r.“ uvedené „v z. Viliam Veteška v. r.“.