Redakčné oznámenie č. r1/c15/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 750/2002 Z. z.

Čiastka 15/2003
Platnosť od 01.02.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003

V prílohe č. 8 v ukazovateli Zdroje v položke 1. Emisie štátnych cenných papierov má byť namiesto čísla „132 164 000“ správne uvedené číslo „141 164 000“ a v položke 2. Štátne finančné aktíva má byť namiesto čísla „13 500 000“ správne uvedené číslo „4 500 000“.