Redakčné oznámenie č. r1/c117/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 210/2003 Z. z.

Čiastka 117/2003
Platnosť od 08.07.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 210/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

V čl. IV má byť namiesto slova „siedmeho" správne uvedené slovo „šiesteho".