Oznámenie č. 84/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníkov typu Mi-24

Čiastka 39/2003
Platnosť od 08.03.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. októbra 2002 na základe článku 16 ods.1.

84

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2002 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníkov typu Mi-24.

Dohoda nadobudla platnosť 25. októbra 2002 na základe článku 16 ods.1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.