Oznámenie č. 83/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu

Čiastka 39/2003
Platnosť od 08.03.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2003 na základe článku 15 ods. 1.

83

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2002 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu.

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2003 na základe článku 15 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.