Oznámenie č. 76/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2003 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 35/2003
Platnosť od 01.03.2003
Redakčná poznámka

Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2003 sa bude vykonávať od 1. marca 2003 na základe článku 2.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2003 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2003 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce.

Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2003 sa bude vykonávať od 1. marca 2003 na základe článku 2.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.