Oznámenie č. 74/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 33/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Andorru, Monako a Nórsko nadobudol platnosť 31. decembra 2002.

74

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Andorra a Nórsko oznámili nové orgány podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a jeho zmluvnou stranou sa od 31. decembra 2002 stalo Monako.

V dôsledku toho sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Andorra

1. Ministre/a ďAfers Exteriors (Minister of Foreign Affairs)

2. Ministre/a de Presidčncia i Turisme (Minister of the Presidency and Tourism)

3. Ministre/a de Justícia i Interior (Minister of Justice and Interior)

4. Secretari/ aria ďEstat de Justícia i Interior (Secretary of State of Justice and Interior)

5. Director/a de política exterior, afers bilaterals i Unió Europea (Director of Foreign Policy, Bilateral Affairs and European Union)

6. Director/a ďafers multilaterals i cooperació al desenvolupament (Director of Multilateral Affairs and Co-operation for Development)

Monako

Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
BP 513
MC 98015 Monaco Cedex

Nórsko

1. Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí

2. títo oblastní guvernéri:

Fylkesmannen i Aust-Agder
Serviceboks 606
4809 Arendal
tel.: +47.37017500
fax: +47.37017610
e-mail: postmottak@fm-aa.stat.no

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen
tel.: +47.32 26 66 00
fax: +47.32 89 32 36
e-mail: postmottak@fm-bu.stat.no

Fylkesmannen i Finnmark
Damsv. 1
9815 Vadso
tel.: +47.78 95 03 00
fax: +47.78 95 03 07
e-mail: postmottak@fm-fi.stat.no

Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 Hamar
tel.: +47.62 55 10 00
fax: +47.62 55 10 01
e-mail: postmottak@fm-he.stat.no

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
tel.: +47.55 57 20 00
fax: +47.55 57 20 09
e-mail: postmottak@fm-ho.stat.no

Fylkesmannen i More og Romsdal
Julsundv. 9
6404 Molde
tel.: +47.71 25 84 43
fax: +47.71 25 85 10
e-mail: postmottak@fm-mr.stat.no

Fylkesmannen i Nordland
Molov. 10
8002 Bodo
tel.: +47.75 53 15 00
fax: +47.75 52 09 77
e-mail: postmottak@fm-no.stat.no

Fylkesmannen i Nord-Trondelag
Strandv. 38
7734 Steinkjer
tel.: +47.74 16 80 00
fax: +47.74 16 80 53
e-mail: postmottak@fm-nt.stat.no

Fylkesmannen i Oppland
Storg. 170
2626 Lillehammer
tel.: +47.61 26 60 00
fax: +47.61 26 61 67
e-mail: postmottak@fm-op.stat.no

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo
tel.: +47.22 00 35 00
fax: +47.22 00 35 35
e-mail: postmottak@fm-oa.stat.no

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger
tel.: +47.51 56 87 00
fax: +47.51 56 88 11
e-mail: postmottak@fm-ro.stat.no

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Postboks 43
6861 Leikanger
tel.: +47.57 65 50 00
fax: +47.57 65 50 55
e-mail: postmottak@fm-sf.stat.no

Fylkesmannen i Sor-Trondelag
Prinsens g. 1 A
7468 Trondheim
tel.: +47.73 19 91 00
fax: +47.73 19 91 01
e-mail: postmottak@fm-st.stat.no

Fylkesmannen i Telemark
Gjerpens g. 14
3708 Skien
tel.: +47.35 58 61 10
fax: +47.35 52 85 90
e-mail: postmottak@fm-te.stat.no

Fylkesmannen i Troms
Strandv. 13
9291 Tromso
tel.: +47.77 64 20 00
fax: +47.77 64 21 39
e-mail: postmottak@fm-tr.stat.no

Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 Kristiansand S
tel.: +47.38 17 60 00
fax: +47.38 17 60 13
e-mail: postmottak@fm-va.stat.no

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Tonsberg
tel.: +47.33 37 10 00
fax: +47.33 37 12 60
e-mail: postfmve@fm-ve.stat.no

Fylkesmannen i Ostfold
Postboks 325
1502 Moss
tel.: +47.69 24 70 00
fax: +47.69 24 70 31
e-mail: postmottak@fm-os.stat.no