Oznámenie č. 7/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií

Čiastka 3/2003
Platnosť od 10.01.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. apríla 1995 na základe článku 16.

7

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. apríla 1995 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií.

Dohoda nadobudla platnosť 11. apríla 1995 na základe článku 16.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.