Vyhláška č. 6/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

Čiastka 3/2003
Platnosť od 10.01.2003
Účinnosť od 15.01.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2003 Aktuálne znenie