Zákon č. 595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov

Čiastka 243/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.09.2015 do30.12.2015