Oznámenie č. 592/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 241/2003
Platnosť od 30.12.2003

592

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2003 na základe vzájomnej dohody skončila sa platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou podpísanej v Ulanbátare 18. júna 1974 (vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 49/1974 Zb.).