Oznámenie č. 591/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

Čiastka 241/2003
Platnosť od 30.12.2003

591

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2003 na základe vzájomnej dohody skončila sa platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou podpísanej v Hanoji 14. februára 1980 (vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 10/1981 Zb.).