Zákon č. 554/2003 Z. z.Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

(v znení č. 382/2004 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 227/2003
Platnosť od 19.12.2003
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 125/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2004 - 30.06.2016 382/2004 Z. z.
01.01.2004 - 31.08.2004