Oznámenie č. 54/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení vykonávania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku

Čiastka 27/2003
Platnosť od 20.02.2003

54

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2002 a 4. decembra 2002 boli vymenené nóty o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení vykonávania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku, podpísanej v Prahe 16. októbra 1962, k 31. decembru 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.