Zákon č. 528/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 172/2005 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.(nepriamo), 396/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 218/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia v čl. I sto desiatom bode, ktoré nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 396/2012 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2006 - 31.12.2012 538/2005 Z. z.(nepriamo)
01.07.2005 - 31.12.2005 172/2005 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 30.06.2005
12.12.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

12.12.2003