Oznámenie č. 507/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2003-2006

Čiastka 211/2003
Platnosť od 05.12.2003
Redakčná poznámka

V súlade s článkom VIII Program spolupráce nadobudol platnosť 30. júla 2003.

507

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júla 2003 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 2003 – 2006.

V súlade s článkom VIII Program spolupráce nadobudol platnosť 30. júla 2003.

Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.