Zákon č. 476/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 204/2003
Platnosť od 28.11.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

28.11.2003