Vyhláška č. 466/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z.

(v znení č. r1/c219/2003 Z. z.)

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.12.2003 do30.04.2004
Zrušený 199/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

466

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. novembra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 8 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon (ďalej len „Colný zákon“) a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 455 ods. 2 Colného zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 14 prvom stĺpci (II. Úsek štátnej hranice s Maďarskou republikou, Železničné colné priechody) treťom bode v stĺpci Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani3) a hroznového muštu, ak nejde o tovar neobchodného charakteru sa za slovom „celoročne“ vypúšťa bodkočiarka a slová „platí do 31. 12. 2002“.

2. V prílohe č. 14 prvom stĺpci (V. Úsek štátnej hranice s Českou republikou, Cestné colné priechody) dvanástom bode a trinástom bode sa v stĺpci Preprava nebezpečných vecí dopĺňa slovo „celoročne“.

3. V prílohe č. 14 poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov“.

4. V prílohe č. 21 I. časti oddiele A (Colné formality pri vývoze a tranzite) siedmom bode sa slová „Možno uviesť“ nahrádzajú slovami „Uvádza sa“.

5. V prílohe č. 21 I. časti oddiele C (Colné formality pri dovoze) siedmom bode sa slová „Možno uviesť“ nahrádzajú slovami „Uvádza sa“.

6. V prílohe č. 21 I. časti oddiele C (Colné formality pri dovoze) tridsiatom prvom bode poslednom odseku prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a účel použitia tovaru, ak má vplyv na určenie sadzby dane“.

7. V prílohe č. 21 poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona č. 254/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov“.

8. V prílohe č. 22 II. časť znie:

„II. ČASŤ

GEONOM8) Kódy Skrátený slovenský názov Anglický názov Poznámky
AD (043) Andorra Andorra
AE (647) Spojené arabské emiráty United Arab Emirates Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra
AF (660) Afganistan Afghanistan
AG (459) Antigua a Barbuda Antigua and Barbuda
AI (446) Anguilla Anguilla
AL (070) Albánsko Albánia
AM (077) Arménsko Armenia
AN (478) Holandské Antily Netherlands Antilles Curaçao, Bonaire, St. Eustatius, Saba a južná časť St. Martina
AO (330) Angola Angola vrátane Cabindy
AQ (891) Antarktída Antarctica územie južne od 60° južnej zemepisnej šírky; nezahŕňa Francúzske južné územia (TF), Bouvetov ostrov (BV), Južnú Georgiu a Južné Sandwichove ostrovy (GS)
AR (528) Argentína Argentína
AS (830) Americká Samoa American Samoa
AT (038) Rakúsko Austria
AU (800) Austrália Austrália
AW (474) Aruba Aruba
AZ (078) Azerbajdžan Azerbaijan
BA (093) Bosna a Hercegovina Bosnia and Herzegovina
BB (469) Barbados Barbados
BD (666) Bangladéš Bangladesh
BE (017) Belgicko Belgium
BF (236) Burkina Burkina Faso
BG (068) Bulharsko Bulgaria
BH (640) Bahrajn Bahrain
BI (328) Burundi Burundi
BJ (284) Benin Benin
BM (413) Bermudy Bermuda
BN (703) Brunej Brunei Darussalam
BO (516) Bolívia Bolivia
BR (508) Brazília Brazil
BS (453) Bahamy Bahamas
BT (675) Bhután Bhután
BV (892) Bouvetov ostrov Bouvet Island
BW (391) Botswana Botswana
BY (073) Bielorusko Belarus
BZ (421) Belize Belize
CA (404) Kanada Canada
CC (833) Kokosové ostrovy Cocos Island (or Keeling Islands)
CD (322) Kongo (býv. Zair) Congo (Democratíc Republic of)
CF (306) Stredoafrická republika Central Afričan Republic
CG (318) Kongo Congo
CH (039) Švajčiarsko Switzerland vrátane nemeckého územia Búsingen a talianskej samosprávnej obce Campione ďltalia
CI (272) Pobrežie Slonoviny Côte ď Ivoire
CK (837) Cookove ostrovy Cook Islands
CL (512) Čile Chile
CM (302) Kamerun Cameroon
CN (720) Čína China (People's Republic of)
CO (480) Kolumbia Colombia
CR (436) Kostarika Costa Rica
CU (448) Kuba Cuba
CV (247) Kapverdy Cape Verde
CX (834) Vianočný ostrov Christmas Island
CY (600) Cyprus Cyprus
CZ (061) Česko Czech Republic
DE (004) Nemecko Germany vrátane ostrova Helgoland; bez územia Búsingen
DJ (338) Džibutsko Djibouti
DK (008) Dánsko Denmark
DM (460) Dominika Dominica
DO (456) Dominikánska republika Dominican Republic
DZ (208) Alžírsko Algeria
EC (500) Ekvádor Ecuador vrátane ostrovov Galapágy
EE (053) Estónsko Estonia
EG (220) Egypt Egypt
ER (336) Eritrea Eritrea
ES (011) Španielsko Spain vrátane Baleárskych ostrovov a Kanár-skych ostrovov; bez Ceuty a Melilly
ET (334) Etiópia Ethiopia
FI (032) Fínsko Finland vrátane ostrovov Åland
FJ (815) Fidži Fiji
FK (529) Falklandy Falkland Islands
FM (823) Mikronézia Micronesia (Federated States of) Chuuk, Kosrae, Pohnpei a Yap
FO (041) Faerské ostrovy Faroe Islands
FR (001) Francúzsko France vrátane Monaka a francúzskych zámorských departmánov (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion)
GA (314) Gabon Gabon
GB (006) Spojené kráľovstvo United Kingdom Veľká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a ostrov Man
GD (473) Grenada Grenada vrátane južných Grenadín
GE (076) Gruzínsko Georgia
GH (276) Ghana Ghana
GI (044) Gibraltár Gibraltár
GL (406) Grónsko Greenland
GM (252) Gambia Gambia
GN (260) Guinea Guinea
GQ (310) Rovníková Guinea Equatorial Guinea
GR (009) Grécko Greece
GS (893) Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy South Georgia and South Sandwich Islands
GT (416) Guatemala Guatemala
GU (831) Guam Guam
GW (257) Guinea-Bissau Guinea-Bissau
GY (488) Guyana Guyana
HK (740) Hongkong Hong Kong Hongkong, osobitná administratívna oblasť Číny
HM (835) Heardov ostrov Heard Island and McDonald Islands
HN (424) Honduras Honduras vrátane Labutích ostrovov
HR (092) Chorvátsko Croatia
HT (452) Haiti Haiti
HU (064) Maďarsko Hungary
ID (700) Indonézia Indonesia
IE (007) Írsko Ireland
ÍL (624) Izrael Israel
IN (664) India India
IO (357) Britské indickooceánske územie British Indian Ocean Territory Čagoské ostrovy
IQ (612) Irak Iraq
IR (616) Irán Iran (Islamic Republic of)
IS (024) Island Iceland
IT (005) Taliansko Italy vrátane Livigna; nezahŕňa samosprávnu obec Campione ďltalia
JM (464) Jamajka Jamaica
JO (628) Jordánsko Jordán
JP (732) Japonsko Japan
KE (346) Keňa Kenya
KG (083) Kirgizsko Kyrgyzstan
KH (696) Kambodža Cambodia
KI (812) Kiribati Kiribati
KM (375) Komory Comoros Anjouan, Grande Comore a Mohéli
KN (449) Svätý Krištof St Kitts and Nevis
KP (724) Kórejská ľudovodemokratická republika Kórea (Democratic People's Republic of) často uvádzaná ako Severná Kórea
KR (728) Kórejská republika Kórea (Republic of) často uvádzaná ako Južná Kórea
KW (636) Kuvajt Kuwait
KY (463) Kajmanie ostrovy Cayman Islands
KZ (079) Kazachstan Kazakhstan
LA (684) Laos Lao (People's Democratic Republic)
LB (604) Libanon Lebanon
LC (465) Svätá Lucia St Lucia
LI (037) Lichtenštajnsko Liechtenstein
LK (669) Srí Lanka Sri Lanka
LR (268) Libéria Libéria
LS (395) Lesotho Lesotho
LT (055) Litva Lithuania
LU (018) Luxembursko Luxembourg
LV (054) Lotyšsko Latvia
LY (216) Líbya Libyan Arab Jamahiriya
MA (204) Maroko Morocco
MD (074) Moldavsko Moldova (Republic of)
MG (370) Madagaskar Madagascar
MH (824) Marshallove ostrovy Marshall Islands
MK1 (096) Macedónsko Former Yugoslav Republic of Macedonia
ML (232) Mali Mali
MM (676) Mjanmarsko Myanmar bývalá Barma
MN (716) Mongolsko Mongolia
MO (743) Macao Macao osobitná administratívna oblasť Číny
MP (820) Severné Mariany Northern Mariana Islands
MR (228) Mauritánia Mauritánia
MS (470) Montserrat Montserrat
MT (046) Malta Malta vrátane ostrova Gozo a Comino
MU (373) Maurícius Mauritius Maurícius, ostrov Rodrigues, ostrov Agalega a Cargados Carajos
MV (667) Maldlvy Maldives
MW (386) Malawi Malawi
MK (412) Mexiko Mexico
MY (701) Malajzia Malaysia polostrovná Malajzia a východná Malajzia (Sarawak, Sabah a Labuan)
MZ (366) Mozambik Mozambique
NA (389) Namíbia Namibia
NC (809) Nová Kaledónia New Caledonia vrátane ostrovov Loyalty (Maré, Lifou a Ouvéa)
NE (240) Niger Niger
NF (836) Norfolk Norfolk Island
NG (288) Nigéria Nigéria
NI (432) Nikaragua Nicaragua vrátane Kukuričných ostrovov
NL (003) Holandsko Netherlands
NO (028) Nórsko Norway vrátane súostrovia Špicbergy a ostrova Jan Mayen
NP (672) Nepál Nepál
NR (803) Nauru Nauru
NU (838) Niue Niue
NZ (804) Nový Zéland New Zealand
OM (649) Omán Oman
PA (442) Panama Panama vrátane bývalého prieplavového pásma
PE (504) Peru Peru
PF (822) Francúzska Polynézia French Polynesia Markézy, Ostrovy Spoločnosti (vrátane Tahiti), ostrovy Tuamotu, Gambierove ostrovy a tiež ostrov Clipperton
PG (801) Papua-Nová Guinea Papua New Guinea východná časť Novej Guiney; Bismarckovo súostrovie (vrátane ostrovov Birara, resp. New Britain a New Ireland, Lavongaia, resp. Nový Hanover) a Ostrovy admirality; Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); Trobriandske ostrovy, ostrov Woodlark; D'Entrecasteauxove ostrovy a Louisiady
PH (708) Filipíny Philippines
PK (662) Pakistan Pakistan
PL (060) Poľsko Poland
PM (408) Saint Pierre a Miquelon Saint Pierre and Miquelon
PN (813) Pitcairnove ostrovy Pitcairn vrátane ostrovov Ducie, Henderson a Oeno
PS (625) Palestína Occupied Palestinian Territory Predjordánsko (západný breh)(vrátane východného Jeruzalema) a pásmo Gazy
PT (010) Portugalsko Portugal vrátane Azor a Madeiry
PW (825) Palau Palau
PY (520) Paraguaj Paraguay
QA (644) Katar Qatar
RO (066) Rumunsko Romania
RU (075) Rusko Russian Federation
RW (324) Rwanda Rwanda
SA (632) Saudská Arábia Saudi Arabia
SB (806) Šalamúnove ostrovy Solomon Islands
SC (355) Seychely Seychelles ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette; Amiranty (vrátane ostrovov Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy); ostrovy Farquhar, ostrov Providence; ostrovy Aldabra a Cosmoledo
SD (224) Sudán Sudan
SE (030) Švédsko Sweden
SG (706) Singapur Singapore
SH (329) Svätá Helena Saint Helena vrátane ostrova Ascension a ostrovov Tristan da Cunha
SI (091) Slovinsko Slovenia
SK (063) Slovensko Slovakia
SL (264) Sierra Leone Sierra Leone
SM (047) San Maríno San Marino
SN (248) Senegal Senegal
SO (342) Somálsko Somalia
SR (492) Surinam Suriname
ST (311) Svätý Tomáš São Tomé and Principe
SV (428) Salvádor El Salvádor
SY (608) Sýria Syrian Arab Republic
SZ (393) Svazijsko Swaziland
TC (454) Turks a Caicos Turks and Caicos Islands
TD (244) Čad Chad
TF (894) Francúzske južné územia French Southern Territories vrátane ostrovov Kergueleny, ostrova Nový Amsterdam, Ostrova svätého Pavla, Crozetových ostrovov
TG (280) Togo Togo
TH (680) Thajsko Thailand
TJ (082) Tadžikistan Tajikistan
TK (839) Tokelau Tokelau
TL (626) Východný Timor East Timor
TM (080) Turkménsko Turkmenistan
TN (212) Tunisko Tunisia
TO (817) Tonga Tonga
TR (052) Turecko Turkey
TT (472) Trinidad a Tobago Trinidad and Tobago
TV (807) Tuvalu Tuvalu
TW (736) Taiwan Taiwan samostatné colné územie Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu
TZ (352) Tanzánia Tanzánia (United Republic of) Tanganika, ostrov Zanzibar Pemba
UA (072) Ukrajina Ukraine
UG (350) Uganda Uganda
UM (832) Menšie odľahlé ostrovy USA United States Minor Outlying Islands vrátane ostrovov Baker, Howland, Jarvis, atolu Johnston, útesu Kingman Reff, Midwayských ostrovov, ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova Wake
US (400) Spojené štáty United States vrátane Portorika
UY (524) Uruguaj Uruguay
uz (081) Uzbekistan Uzbekistan
VA (045) Vatikán Holy See
VC (467) Svätý Vincent St Vincent and the Grenadines
VE (484) Venezuela Venezuela
VG (468) Britské Panenské ostrovy Virgin Islands (British)
VI (457) Americké Panenské ostrovy Virgin Islands (United States of America)
VN (690) Vietnam Vietnam
VU (816) Vanuatu Vanuatu
WF (811) Wallis a Futuna Wallis and Futuna
WS (819) Samoa Samoa bývalá Západná Samoa
XC (021) Ceuta Ceuta
XL (023) Melilla Melilla vrátane ostrovov Peñón de Vélez de la Gomerra, Peñón de Alhucemas a ostrovov Chafarinas
YE (653) Jemen Yemen bývalá Jemenská arabská republika a Demokratický Jemen
YT (377) Mayotte Mayotte Grande-Terre a Pamandzi
YU (094) Srbsko a Čierna Hora Serbia and Montenegro
ZA (388) Južná Afrika South Africa
ZM (378) Zambia Zambia
ZW (382) Zimbabwe Zimbabwe

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 196/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Geonomenklatúra krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu (SK-GEONOM).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Vladimil Podstránsky v. r.