Zákon č. 461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení

(v znení č. r1/c224/2003 Z. z., 551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 82/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 310/2006 Z. z., 460/2006 Z. z., 529/2006 Z. z., 566/2006 Z. z., 592/2006 Z. z., 677/2006 Z. z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 204/2008 Z. z., 204/2008 Z. z., 204/2008 Z. z., 434/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 599/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 200/2009 Z. z., 285/2009 Z. z., 571/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 52/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., 543/2010 Z. z., 543/2010 Z. z., 125/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 334/2011 Z. z., 334/2011 Z. z., 348/2011 Z. z., 521/2011 Z. z., 521/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 183/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 195/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 240/2014 Z. z., 298/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 32/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 112/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 336/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 407/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 285/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 355/2016 Z. z., 2/2017 Z. z., 2/2017 Z. z., 2/2017 Z. z., 85/2017 Z. z., 184/2017 Z. z., 184/2017 Z. z., 184/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 63/2018 Z. z., 87/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 191/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 314/2018 Z. z., 317/2018 Z. z., 317/2018 Z. z., 366/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 35/2019 Z. z., 105/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 225/2019 Z. z., 225/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 321/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 382/2019 Z. z., 385/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 466/2019 Z. z., 467/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 63/2020 Z. z., 66/2020 Z. z., 68/2020 Z. z., 95/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 127/2020 Z. z., 157/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 258/2020 Z. z.)

Čiastka 200/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 23.09.2020 do30.09.2020
Redakčná poznámka

okrem § 122 ods. 4 až 6, § 123 ods. 3 až 5, § 272 ods. 7, § 286 ods. 2, § 291 ods. 3 a 4 a § 293, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, § 120 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii