Oznámenie č. 449/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o pomoci pri likvidácii súčastí rakiet

Čiastka 194/2003
Platnosť od 15.11.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 16. septembra 2003.

449

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. septembra 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o pomoci pri likvidácii súčastí rakiet.

Dohoda nadobudla platnosť 16. septembra 2003 na základe článku 8 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky alebo na internetovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mod.gov.sk.