Oznámenie č. 448/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o programe Oficiálnej rozvojovej pomoci pre strednú Európu (ODACE)

Čiastka 194/2003
Platnosť od 15.11.2003
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 10. júla 2003.

448

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 2003 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o programe Oficiálnej rozvojovej pomoci pre strednú Európu (ODACE).

Memorandum nadobudlo platnosť 10. júla 2003 na základe článku XIV ods. 14.03.

Do textu memoranda možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.