Oznámenie č. 434/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodnej dohody o kakau 2001

Čiastka 189/2003
Platnosť od 08.11.2003

434

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2001 bola v New Yorku prijatá Medzinárodná dohoda o kakau 2001.

Listina o prijatí dohody bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody, 28. marca 2003.

Na základe článku 58 ods. 3 dohoda nadobudla platnosť 1. októbra 2003 pre Slovenskú republiku, Brazíliu, Kamerun, Pobrežie Slonoviny, Dominikánsku republiku, Európske spoločenstvo, Gabun, Ghanu, Malajziu, Nigériu, Papuu Novú Guineu, Ruskú federáciu, Švajčiarsko a Togo.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.