Oznámenie č. 389/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, zvláštnych alebo služobných pasov

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. júla 2003 na základe článku 8.

389

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2002 bola v Tunise podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, zvláštnych alebo služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 19. júla 2003 na základe článku 8.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.