Nariadenie vlády č. 378/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezšvové fľaše na plyny z nelegovaného hliníka a hliníkových zliatin

Čiastka 164/2003
Platnosť od 11.09.2003
Účinnosť od 01.10.2003 do31.08.2011
Zrušený 254/2011 Z. z.