Uznesenie č. 346/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Singapurskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 152/2003
Platnosť od 13.08.2003