Nariadenie vlády č. 308/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných

Čiastka 143/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010