Nariadenie vlády č. 305/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii zvierat

(v znení č. 429/2005 Z. z., 61/2019 Z. z.)

Čiastka 142/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

okrem § 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 61/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2005 - 28.02.2019 429/2005 Z. z.
01.05.2004 - 30.09.2005 Delená účinnosť
01.08.2003 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

31.07.2003