Nariadenie vlády č. 301/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín

(v znení č. 499/2003 Z. z., 60/2005 Z. z.)

Čiastka 141/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.03.2005