Nariadenie vlády č. 301/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín

(v znení č. 499/2003 Z. z., 60/2005 Z. z.)

Čiastka 141/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.03.2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2005 60/2005 Z. z. Aktuálne znenie
01.12.2003 - 28.02.2005 499/2003 Z. z.
01.08.2003 - 30.11.2003

Pôvodný predpis

31.07.2003