Nariadenie vlády č. 295/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie skoňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami

Čiastka 140/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003