Nariadenie vlády č. 265/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby

Čiastka 131/2003
Platnosť od 26.07.2003 do31.07.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do31.07.2004
Zrušený 413/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2003 - 31.07.2004