Zákon č. 256/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 577/2004 Z. z.(nepriamo), 126/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 127/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.06.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 126/2006 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2005 - 31.05.2006 577/2004 Z. z.(nepriamo)
01.08.2003 - 31.12.2004