Nariadenie vlády č. 240/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2003 Z. z.

Čiastka 121/2003
Platnosť od 15.07.2003 do30.04.2005
Účinnosť od 15.07.2003 do30.04.2005
Zrušený 460/2002 Z. z.

OBSAH

240

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Pre územie uvedené v prílohe č. 2 sa vyhlasuje zákaz

a) podľa § 4 písm. a), b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11; tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený pre potreby okupačných síl nachádzajúcich sa na území Irackej republiky,

b) podľa § 4 písm. a) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 8 prílohy č. 11.“.

2. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Pre územie uvedené v prílohe č. 5 sa vyhlasuje zákaz podľa § 4 písm. b), c) a d) zákona v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 11; tento zákaz sa nevzťahuje na obchod uskutočnený s vládou Sierra Leone cez vstupy do krajiny podľa bodu 2 prílohy č. 5.“.

3. § 4 sa vypúšťa.

4. Príloha č. 1 znie:

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 185/2003 Z. z.

A. ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1267 (1999) V ZNENÍ REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1452 (2002)

Sankcionované osoby:

Fyzické osoby:

1. Mullah Mohammad Rabbani, predseda Rady vlády, predseda Rady ministrov.

2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, prvý podpredseda, Rada ministrov; guvernér mesta Kandahár.

3. Maulavi Abdul Kabir, druhý podpredseda, Rada ministrov; guvernér provincie Nangahar; predseda Východnej zóny.

4. Mullah Mohammed Omar, vodca veriacich (Amir ul-Mumineen), Afganistan.

5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, administratívne veci.

6. Maulavi Sayyed Haqqan, minister pre administratívne veci.

7. Maulavi Abdul Latif Mansur, minister poľnohospodárstva.

8. Mullah Shams-ur-Rahman, námestník ministra poľnohospodárstva.

9. Maulavi Attiqullah Akhund, námestník ministra poľnohospodárstva.

10. Maulavi Abdul Ghafoor, námestník ministra poľnohospodárstva.

11. Akhtar Mohammad Mansour, minister civilného letectva a dopravy.

12. Hadji Tahis, námestník ministra civilného letectva.

13. Mullah Mohammad Naim, námestník ministra civilného letectva.

14. Hidayatullah Abu Turab, námestník ministra civilného letectva.

15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, minister spojov.

16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, námestník ministra spojov.

17. Maulavi Abdul Razaq, minister obchodu.

18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, námestník ministra obchodu.

19. Maulavi Nik Mohammad, námestník ministra obchodu.

20. Mullah Matiullah, Colný úrad Kábul.

21. Maulavi Dadullah Akhund, minister výstavby.

22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, minister obrany.

23. Mullah Fazel M. Mazloom, zástupca náčelníka armádneho štábu.

24. Mullah Baradar, námestník ministra obrany.

25. Mullah Abdul Rauf, veliteľ ústredného armádneho zboru.

26. Mullah Amir Khan Motaqi, minister školstva.

27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, námestník ministra školstva.

28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, námestník ministra školstva.

29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, minister financií.

30. Mullah Arefullah Aref, námestník ministra financií.

31. Mullah Haji M. Ahmadi, prezident Da Afghanistan Bank.

32. Abdul Wakil Mutawakil, minister zahraničných vecí.

33. Abdul Rahman Zahed, námestník ministra zahraničných vecí.

34. Mullah Abdul Jalil, námestník ministra zahraničných vecí.

35. Dr. Abdul Satar Paktis, Protokolárne odd., Ministerstvo zahraničných vecí.

36. Maulavi Faiz, Odbor informácií, Ministerstvo zahraničných vecí.

37. Shams-us-Safa Aminzai, Tlačové centrum, Ministerstvo zahraničných vecí.

38. Maulavi Abdul Baqi, Konzulárne odd., Ministerstvo zahraničných vecí.

39. M. Jawaz Waziri, Oddelenie OSN, Ministerstvo zahraničných vecí.

40. Maulavi Djallalouddine Haqani, minister pohraničných vecí.

41. Maulavi Abdul Hakim Monib, námestník ministra pohraničných vecí.

42. Alhaj M. Ibrahim Omari, námestník ministra pohraničných vecí.

43. Qari Din Mohammad, minister pre terciárne vzdelávanie.

44. Maulavi Hamidullah Nomani, vyšší funkcionár Ministerstva pre terciárne vzdelávanie.

45. Zabihullah Hamidi, námestník ministra pre terciárne vzdelávanie.

46. Maulavi Arsalan Rahmani, námestník ministra pre terciárne vzdelávanie.

47. Maulavi Qudratullah Jamal, minister informácií.

48. Mullah Abdul Baqi, námestník ministra informácií a kultúry.

49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, námestník ministra informácií a kultúry (kultúra).

50. Maulavi Rahimullah Zurmati, námestník ministra informácií a kultúry (publikácie).

51. Abdulhai Motmaen, Odbor informácií a kultúry, Kandahár.

52. Maulavi Mohammad Yaqoub, riaditeľ BIA.

53. Mullah Abdul Razaq, minister vnútorných vecí.

54. Mullah Abdul Samad Khaksar, námestník ministra vnútorných vecí (bezpečnosť).

55. Mohammad Sharif, námestník ministra vnútorných vecí.

56. Maulavi Noor Jalal, námestník ministra vnútorných vecí (administratíva).

57. Maulavi Saed M. Azim Agha, oddelenie pasov a víz.

58. Mullah Nooruddin Turabi, minister spravodlivosti.

59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, námestník ministra spravodlivosti.

60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, minister baníctva a priemyslu.

61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, námestník ministra baníctva a priemyslu.

62. Mullah Abdul Salam Zaief, námestník ministra baníctva a priemyslu.

63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, námestník ministra baníctva a priemyslu.

64. Qari Din Mohammad Hanif, minister plánovania.

65. Maulavi Ezatullah, námestník ministra plánovania.

66. Maulavi M. Musa Hottak, námestník ministra plánovania.

67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, minister verejného zdravotníctva.

68. Sher Abbas Stanekzai, námestník ministra verejného zdravotníctva.

69. Maulavi Mohammadullah Mati, minister verejných prác.

70. Maulavi Rostam Nuristani, námestník ministra verejných prác.

71. Hadji Molla Atiqullah, námestník ministra verejných prác.

72. Maulavi Najibullah Haqqani, námestník ministra verejných prác.

73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, minister pre púť do Mekky a náboženské veci.

74. Maulavi Moslim Haqqani, námestník ministra pre púť do Mekky a náboženské veci.

75. Maulavi Qalamudin Momand, námestník ministra pre záležitosti púte do Mekky.

76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, minister repatriácie.

77. Ramatullah Wahidyar, námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu.

78. Mohammad Sediq Akhundzada, námestník ministra pre mučeníkov a repatriáciu.

79. Maulavi Mohammad Wali, minister rezortu prevencie neresti a propagácie cnosti.

80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, námestník ministra pre prevenciu neresti a propagáciu cnosti.

82. Qari Ahmadulla, minister bezpečnosti (spravodajská služba).

83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba).

84. Maulavi Ehsanullah, námestník ministra bezpečnosti (spravodajská služba).

85. Mullah Habibullah Reshad, riaditeľ oddelenia vyšetrovania.

86. Mullah Ahmed Jan Akhund, minister pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu.

87. Ing. Mohammad Homayoon, námestník ministra pre vodné hospodárstvo a elektrickú energiu.

88. Maulavi Saiduddine Sayyed, námestník ministra práce a sociálnych vecí.

89. Maulavi Abdul Jabbar, guvernér provincie Baghlan.

90. Maulavi Nurullah Nuri, guvernér provincie Balkh, predseda Severnej zóny.

91. Muhammad Islam, guvernér provincie Bamiyan.

92. Mullah Janan, guvernér Fariabu.

93. Mullah Dost Mohammad, guvernér provincie Ghazni.

94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernér provincie Herat.

95. Maulavi Abdul Bari, guvernér provincie Helmand.

96. Maulavi Walijan, guvernér provincie Jawzjan.

97. Mullah M. Hasan Rahmani, guvernér provincie Kandahár.

98. Mullah Manan Nyazi, guvernér provincie Kábul.

99. Maulavi A. Wahed Shafiq, viceguvernér provincie Kábul.

100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, starosta mesta Kábul.

101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernér provincie Khost.

102. Maulavi Nazar Mohammad, guvernér provincie Kunduz.

103. M. Eshaq, guvernér provincie Laghman.

104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernér provincie Logar.

105. Maulavi Hamsudin, guvernér provincie Wardak (Maidan).

106. Maulavi A. Kabir, guvernér provincie Nangarhar.

107. Mullah M. Rasul, guvernér provincie Nimroz.

108. Maulavi Tawana, guvernér provincie Paktia.

109. Mullah M. Shafiq, guvernér provincie Samangan.

110. Maulavi Aminullah Amin, guvernér provincie Saripul.

111. Maulavi Abdulhai Salek, guvernér provincie Urouzgan.

112. Maulavi Ahmad Jan, guvernér provincie Zabol.

113. Noor Mohammad Saqib, predseda Najvyššieho súdu.

114. Maulavi Sanani, predseda Dar-ul-Efta.

115. Maulavi Samiullah Muazen, podpredseda Najvyššieho súdu.

116. Maulavi Shahabuddin Delawar, podpredseda Najvyššieho súdu.

117. Abdul Rahman Agha, predseda vojenského súdu.

118. Mullah Mustasaed, predseda Akadémie vied.

119. Maulavi Esmatullah Asem, generálny tajomník afganskej spoločnosti Červeného polmesiaca (ARCS).

120. Maulavi Qalamuddin, predseda olympijského výboru.

121. Abdul Salam Zaeef, veľvyslanec Talibanu v Pakistane.

122. Abdul Hakim Mujahid, vyslanec Talibanu pri Organizácii Spojených národov.

123. Generál Rahmatullah Safi, zástupca Talibanu pre Európu.

124. Mullah Hamidullah, riaditeľ Afganských aerolínií Ariana.

125. Alhaj Mullah Sadruddin, starosta mesta Kábul.

126. Amir Khan Muttaqi, zástupca Talibanu v rámci rozhovorov pod vedením Organizácie Spojených národov.

127. Jan Mohmmad Madani, chargé daffaires, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

128. Shamsalah Kmalzada, druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

129. Azizirahman, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

130. Mawlawi Abdul Manan, obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Abú Zabí.

131. Malawi Abdul Wahab, chargé daffaires Talibanu v Rijáde.

132. Mullah Abdul Salam Zaeef, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

133. Habibullah Fauzi, prvý tajomník/zástupca vedúceho misie, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

134. Mohammad Sohail Shaheen, druhý tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

135. Mohammad Sarwar Siddiqmal, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

136. Mullah Mohammad Zahid, tretí tajomník, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

137. Generál Abdul Qadeer, vojenský atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

138. Maulavi Nazirullah Anafi, obchodný atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, atašé pre repatriáciu, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

140. Mohammad Daud, administratívny atašé, Veľvyslanectvo Talibanu v Islamabade.

141. Maulavi Najibullah, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

142. Qari Abdul Wali, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

143. Syed Allamuddin, druhý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

144. Maulavi Akhtar Mohammad, atašé pre oblasť vzdelávania, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, obchodný zástupca, Generálny konzulát Talibanu v Pešávare.

146. Maulavi Rahamatullah Kakazada, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

147. Mufti Mohammad Aleem Noorani, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

148. Haji Abdul Ghafar Shenwary, druhý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi, obchodný atašé, Generálny konzulát Talibanu v Karáči.

150. Maulavi Abdullah Murad, generálny konzul, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

151. Maulavi Abdul Haiy Aazem, prvý tajomník, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

152. Maulavi Hamdullah, atašé pre repatriáciu, Generálny konzulát Talibanu v Kvéte.

Právnické osoby:

1. De Afghanistan Momtaz Bank.

B. ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1333 (2000)

Fyzické osoby:

1. *Meno: 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Abdul Manan. Zriedkavá prezývka: a) Agha Haji b) Am *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Pakistan.

2. *Meno: 1: YOUSSEF 2: ABDAOUI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. jún 1966. Miesto narodenia: Kairouan (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Piazza Giovane Italia č. 2, Varese, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia: –

3. *Meno: 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Mogadišo, Somálsko.

4. *Meno: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 15. apríl 1939 b) 1938. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Pakistanská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia: –

5. *Meno: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh *Štátna príslušnosť: Egyptská. Číslo cestovného pasu: – Národná identifikácia: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

6. *Meno: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, Východný Lombok, Indonézia *Častá prezývka: a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti. Zriedkavá prezývka: a) Abu Jibril *Štátna príslušnosť: Indonézska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 28. jan. 2003 *Iná informácia: –

7. *Meno: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: MUHAMMAD 4: ABU BAKR

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Al-Libi, Abd al-Muhsin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 11. jan. 2002. *Iná informácia: Spojený s výborom pre podporu Afganistanu (ASC) a Obnovou dedičstva islamského spoločenstva (RIHS).

8. *Meno: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: AH HAQ 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1960. Miesto narodenia: Provincia Nangahar, Afganistan *Častá prezývka: a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad. Zriedkavá prezývka: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin *Štátna príslušnosť: Afganský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Bezpečnostný koordinátor Usámu bin Ladína.

9. *Meno: 1: MUSTAFA 2: MUHAMMAD 3: AHMAD 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: Egypt. *Častá prezývka: Shaykh Saiid. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

10. *Meno: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 30. marec 1972. Miesto narodenia: Abordj El Kiffani (Alžírsko) *Častá prezývka: a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami. Zriedkavá prezývka: Elias *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: žiadne trvalé bydlisko v Taliansku *Zapísaný do zoznamu: 25. júna 2003 *Iná informácia: –

11. *Meno: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Al-Hamati, Muhammad. Zriedkavá prezývka: Al-Makki, Abu Asim *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jemen.

12. *Meno: 1: KHALID 2: AL-FAWAZ 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 25. august 1962. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Veľká Británia *Zapísaný do zoznamu: 24. apr. 2002 *Iná informácia: –

13. *Meno: 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: Egypt. *Častá prezývka: a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed. Zriedkavá prezývka: a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadiijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib *Štátna príslušnosť: Egyptská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

14. *Meno: 1: JIMALE 2: AHMED 3: NUR 4: ALI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Jimale, Ahmed Ali b) Jimale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: P. O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Mogadišo, Somálsko.

15. *Meno: 1: ABD AL-HADI 2: AL-IRAQI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Abdal Al-Hadi Al-Iraqi. Zriedkavá prezývka: Abu Abdallah *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

16. *Meno: 1: SAQAR 2: AL-JADAWI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1965. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Údajne jemenský a saudský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Pomocník Usámu bin Ladína.

17. *Meno: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Alžírska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Pešávar, Pakistan *Zapísaný do zoznamu: 11. jan. 2002 *Iná informácia: Spojený s ASC.

18. *Meno: 1: AHMAD 2: SAID 3: AL-KADR 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. marec 1948. Miesto narodenia: Káhira, Egypt *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman *Štátna príslušnosť: Je kanadským štátnym príslušníkom a údajne aj egyptským štátnym príslušníkom. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: –

19. *Meno: 1: IBN AL-SHAYKH 2: AL-LIBI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

20. *Meno: 1: YASIN 2: – 3: – 4: AL-QADI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jeddah, Saudská Arábia.

21. *Meno: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: AL-RAGHIE 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 30. marec 1964 b) 14. máj 1964. Miesto narodenia: Tripolis, Líbya *Častá prezývka: a) Anas Al-Liby b) Al-Libi, Anas c) Al-Raghie, Nazih d) Al-Sabai, Anas. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Líbyjská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

22. *Meno: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: AHMAD 4: AL-SAYYID

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. marec 1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

23. Meno: 1: SAD 2: AL-SHARIF 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1969. Miesto narodenia: Saudská Arábia *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Švagor a blízky spolupracovník Usámu bin Ladína. Označovaný za šéfa finančnej organizácie Usámu bin Ladína.

24. *Meno: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. jan. 1975. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid d) Mahamedou Ouid Slahi. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

25. *Meno: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. jún 1951. Miesto narodenia: Giza, Egypt *Častá prezývka: a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Údajne egyptský štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: a) 1084010 (Egypt) b) 19820215 Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Operačný a vojenský líder skupiny Džihád. Bývalý vodca Egyptského islamského Džihádu, teraz blízky spolupracovník Usámu bin Ladína.

26. *Meno: 1: MEHREZ 2: AMDOUNI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 18. december 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan. Zriedkavá prezývka: Abu Thale *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: -Národné identifikačné číslo: – Adresa: Nemá žiadnu trvalú adresu v Taliansku *Zapísaný do zoznamu 25. jún 2003 *Iná informácia: –

27. *Meno: 1: MUHAMMED 2: ATIF 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 1956 b) 1951 c) 1944. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Subhi Abu Sitta b) Sheik Taysir Abdullah c) Mohamed Atef. Zriedkavá prezývka: a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir *Štátna príslušnosť: Údajne je egyptským štátnym príslušníkom. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: nadporučík v organizácii Usámu bin Ladína.

28. *Meno: 1: MUHSIN 2: MUSA 3: MATWALLI 4: ATWAH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. jún 1964. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Menor, Mohammed K.A. Zriedkavá prezývka: a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman *Štátna príslušnosť: Egyptská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Afganistan.

29. *Meno: 1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: AYARI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. december 1965. Miesto narodenia: Tunis (Tunisko) *Častá prezývka: Hichem Abu Hchem. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

30. *Meno: 1: MONDHER 2: BAAZAOUI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 18. marec 1967. Miesto narodenia: Kairouan (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Hamza *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

31. *Meno: 1: SAID 2: BAHAJI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. júl 1975. Miesto narodenia: Haselünne/Dolné Sasko/Nemecko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Nemecká. Číslo cestovného pasu: Prechodný nemecký pas č. 28642163 (vydaný v Hamburgu). Národné identifikačné číslo: – Adresa: Pôvodne býval na Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: –

32. *Meno: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Pakistanská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia: –

33. *Meno: 1: AOUADI 2: MOHAMED 3: BEN BELGACEM 4: BEN ABDALLAH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 11. dec. 1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: L 191609 vydaný 28. februára 1996. Národné identifikačné číslo: 04643632 pridelené 18. júna 1999. Adresa: a) Via A. Masina č. 7, Miláno, Taliansko b) Via Dopini No 3, GALLARATI – TALIANSKO *Zapísaný do zoznamu: 24. apríl 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: DAOMMD74T11Z352Z. Meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida.

34. *Meno: 1: CHARAABI 2: TAREK 3: BEN BECHIR 4: BEN AMARA

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 31. marec 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Sharaabi, Tarek. Zriedkavá prezývka: a) Haroun b) Frank *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: L 579603 vydaný v Miláne 19. nov. 1997. Národné identifikačné číslo: 007-99090. Adresa: Viale Bligny č. 42, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: CHRTRK70C31Z352U. Meno matky je Charaabi Hedia.

35. *Meno: 1: LASED 2: BEN HENI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 5. febr. 1969. Miesto narodenia: Líbya *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: –

36. *Meno: 1: AYADI 2: SHAFIQ 3: BEN MOHAMED 4: BEN MOHAMED

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 21. marec 1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko *Častá prezývka: a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig. Zriedkavá prezývka: Abou El Baraa *Štátna príslušnosť: a) Tuniská b) Bosnianska c) Rakúska. Číslo cestovného pasu: E423362 vydaný v Islamabade 15. mája 1988. Národné identifikačné číslo: 1292931. Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko b) 129 Park Road, NW8, Londýn, VB c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgicko d) Darvingasse 1/2/58-60, Viedeň, Rakúsko *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Tunisko. Je v Írsku. Meno jeho matky je Medina Abid.

37. *Meno: 1: BOUCHOUCHA 2: MOKHTAR 3: BEN MOHAMED 4: BEN MOKHTAR

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 13. október 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: Bushusha, Mokhtar. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: K/754050 vydaný 26. mája 1999. Národné identifikačné číslo: 04756904 pridelené 14. septembra 1987. Adresa: Via Milano č. 38, Spinadesco (CR), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: BCHMHT69R13Z352T. Meno matky je Bannour Hedia.

38. *Meno: 1: ESSID 2: SAMI 3: BEN KHEMAIS 4: BEN SALAH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 10. febr. 1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko *Častá prezývka: Omar El Mouhajer. Zriedkavá prezývka: Saber *Štátna príslušnosť: Tuniská. Číslo cestovného pasu: K/929139 vydaný 14. februára 1995. Národné identifikačné číslo: 00319547 pridelené 8. dec. 1994. Adresa: Via Dubini č. 3, Gallarate (VA), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: SSDSBN68B10Z352F. Meno jeho matky je Saidani Beya.

39. *Meno: 1: ADEL 2: BEN SOLTANE 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 14. júl 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Latisana č. 6, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: BNSDLA70L14Z352B.

40. *Meno: 1: NABIL 2: BENATTIA 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 11. máj 1966. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

41. *Meno: 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 30. júl 1957 b) 28. júl 1957. Miesto narodenia: a) Jeddah, Saudská Arábia b) Jemen *Častá prezývka: a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden. Zriedkavá prezývka: Abu Abdallah Abd Al-Hakim *Štátna príslušnosť: Saudské občianstvo odňaté, v súčasnosti oficiálne afgánsky štátny príslušník. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: –

42. *Meno: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1947. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: poručík u Usámu bin Ladína.

43. *Meno: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 1. máj 1972 b) 16. september 1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt/Jemen b) Khartoum, Sudan *Častá prezývka: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: a) Jemenská b) Sudánska. Číslo cestovného pasu: 00085243 (vydaný 12. novembra 1997 v Sanae/Jemen). Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: –

44. *Meno: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 6. október 1966. Miesto narodenia: Safi, Maroko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

45. *Meno: 1: AWEYS 2: HASSAN 3: DAHIR 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1935. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Somálska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

46. *Meno: 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. august 1958. Miesto narodenia: Damask/Sýria *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz *Štátna príslušnosť: Sýrska a nemecká. Číslo cestovného pasu: 1310636262 (Nemecko), platný do 29. októbra 2005. Národné identifikačné číslo: Číslo nemeckej identifikačnej karty: 1312072688, platná do 20. augusta 2011. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

47. *Meno: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 21. január 1971. Miesto narodenia: Robaix, Francúzsko *Častá prezývka: Jacques Brougere. Zriedkavá prezývka: a) Bilal b) Hamza *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Nemá žiadne trvalé bydlisko v Taliansku. *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

48. *Meno: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 3. apríl 1974. Miesto narodenia: Marrákeš/Maroko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Marocká. Číslo cestovného pasu: H 236483 (vydaný 24. októbra 2000 Veľvyslanectvom Maroka v Berlíne). Národné identifikačné číslo: – Adresa: 21073 Hamburg, Göschenstrasse 13 *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: –

49. *Meno: 1: ABDELKADER 2: MAHMOUD 3: ES SAYED 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 26. dec. 1962. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Es Sayed, Kader. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via del Fosso di Centocelle č. 66, Rím, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríla 2002 *Iná informácia: Fiskálny kód: SSYBLK62T26Z336L.

50. *Meno: 1: MOUSSA 2: BEN AMOR 3: ESSAADI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. dec. 1964. Miesto narodenia: Tabarka (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Milano č. 108, Brescia, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

51. *Meno: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 13. apríl 1977. Miesto narodenia: Essaouria/Maroko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Marocká. Číslo cestovného pasu: M 271351 (vydaný 24. októbra 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne). Národné identifikačné číslo: – Adresa: Registrovaný na Dortmunderstrasse 38, 22419 Hamburg/Nemecko *Zapísaný do zoznamu: 30. sept. 2002 *Iná informácia: E 189935.

52. *Meno: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 23. jún 1976. Miesto narodenia: Káhira, Egypt *Častá prezývka: a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa. Zriedkavá prezývka: a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu *Štátna príslušnosť: a) Egyptská b) Kenská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: Kenský identifikačný preukaz č. 12773667; Sériové č. 201735161. Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

53. *Meno: 1: RACHID 2: FETTAR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 16. apríl 1969. Miesto narodenia: Boulogin (Alžírsko) *Častá prezývka: Amine del Belgio. Zriedkavá prezývka: Djaffar *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Degli Apuli č. 5, Miláno, Taliansko. *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

54. *Meno: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 14. marec 1974 b) 13. apríl 1974 c) 14. apríl 1974 d) 1. august 1970. Miesto narodenia: Zanzibar, Tanzánia *Častá prezývka: a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar. Zriedkavá prezývka: a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu *Štátna príslušnosť: Tanzánijská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

55. *Meno: 1: BRAHIM 2: BEN HEDILI 3: HAMAMI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 20. nov. 1971. Miesto narodenia: Goubellat (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via de Carracci č. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko. *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

56. *Meno: 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASANAYN

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Muhammad Salah. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

57. *Meno: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. august 1949. Miesto narodenia: Provincia Konduz, Afganistan *Častá prezývka: a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 20. febr. 2003 *Iná informácia: –

58. *Meno: 1: RIAD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 30. december 1968. Miesto narodenia: Kalifornia, USA *Častá prezývka:

a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad. Zriedkavá prezývka: a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) *Štátna príslušnosť: Jordánska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: a) SSN: 548-91-5411 b) Národné číslo: 9681029476. Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Jordánsko. Pôvodne z Ramlahu; miesto pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblasť Ammán), za budovou odborov.

59. *Meno: 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 16. jún 1938. Miesto narodenia: Damask, Sýria *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švajčiarska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Posero 2, ch-6911 Campione DItalia, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

60. *Meno: 1: ARMAND 2: ALBERT 3: FRIEDRICH 4: HUBER

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1927. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Huber, Ahmed. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švajčiarska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

61. *Meno: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSAYN

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 12. marec 1971. Miesto narodenia: Riyadh, Saudská Arábia *Častá prezývka: a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain. Zriedkavá prezývka: a) Abu Zubaydah b) Tariq *Štátna príslušnosť: Údajne štátny príslušník Saudskej Arábie a Palestíny. Číslo cestovného pasu: Držiteľ egyptského cestovného pasu č. 484824 vydaného 18. januára 1984 Egyptským veľvyslanectvom v Rijáde. Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001 *Iná informácia: Blízky spolupracovník Usámu bin Ladína.

62. *Meno: 1: NASREDDIN 2: AHMED 3: IDRIS 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 22. november 1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (teraz Eritrea) *Častá prezývka: a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Talianska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: a) Talianska identifikačná karta č. AG 2028062 platná do 9. júla 2005. b) Cudzinecká identifikačná karta: K 5249. Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko b) Piazzale Biancamano, Miláno, Taliansko c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Maroko *Zapísaný do zoznamu: 24. apríl 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: NSRDRS29S22Z315Y. Mr. Nasreddin opustil svoje bydlisko na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko v r. 1994 a odsťahoval sa do Maroka.

63. *Meno: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. apríl 1964. Miesto narodenia: Cianjur, Západná Jáva, Indonézia *Častá prezývka: a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Indonézska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 28. jan. 2003 *Iná informácia: Meno pri narodení: Encep Nurjaman.

64. *Meno: 1: KHALIL 2: JARRAYA 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 8. feb. 1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko) *Častá prezývka: a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz. Zriedkavá prezývka: a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Bellatria č. 10, Bologna, Taliansko b) Via Lazio č. 3, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: Bol tiež identifikovaný ako Abdel Aziz Ben Narvan, narodený v Sereke (bývalá Juhoslávia) 15. augusta 1970.

65. *Meno: 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: JARRAYA 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 25. okt. 1963. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Yarraya *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) Via Mirasole č. 11, Bologna, Taliansko b) Via Ariosto č. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

66. *Meno: 1: RIADH 2: JELASSI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. december 1970. Miesto narodenia: Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

67. *Meno: 1: FAOUZI 2: JENDOUBI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 30. jan. 1966. Miesto narodenia: Beja (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: a) Said b) Samir *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) Via Agucchi č. 250, Bologna, Taliansko b) Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko b) Via Ariosto č. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

68. *Meno: 1: WAEL 2: HAMZA 3: JULAIDAN 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 22. január 1958. Miesto narodenia: Al-Madinah, Saudská Arábia *Častá prezývka: a) Wail Hamza Julaidan b) Wael Hamza Jalaidan c) Wail Hamza Jalaidan d) Wael Hamza Jaladin e) Wail Hamza Jaladin. Zriedkavá prezývka: Abu Al-Hasan Al Madani *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: Saudský cestovný pas č. A-992535. Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 11. sept. 2002 *Iná informácia: –

69. *Meno: 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko.

70. *Meno: 1: MEHDI 2: KAMMOUN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 3. apríl 1968. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Masina č. 7, Miláno, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: KMMMHD68D03Z352N.

71. *Meno: 1: SAMIR 2: KISHK 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 14. máj 1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

72. *Meno: 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Karáči, Pakistan.

73. *Meno: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: MAAROUFI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 23. november 1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

74. *Meno: 1: ABDULLKADIR 2: HUSSEIN 3: MAHAMUD 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Florencia, Taliansko.

75. *Meno: 1: UTHMAN 2: OMAR 3: MAHMOUD 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 30. december 1960 b) 13. december 1960. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar. Zriedkavá prezývka: a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt 2001 *Iná informácia: Londýn, Anglicko.

76. *Meno: 1: FETHI 2: BEN REBAI 3: MINASRI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 6. marec 1969. Miesto narodenia: Nefza (Tunisko) *Častá prezývka: Fethi Alic. Zriedkavá prezývka: a) Amor b) Amor Abu *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) Via Toscana č. 46, Bologna, Taliansko b) Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

77. *Meno: 1: MANSOUR 2: MOHAMED 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 30. aug. 1928. Miesto narodenia: a) Egypt b) Spojené arabské emiráty *Častá prezývka: Al-Mansour, Dr. Mohamed. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švajčiarska. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: Zürich, Švajčiarsko.

78. *Meno: 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Zia, Ahmad. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Pešávar, Pakistan b) C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Pešávar, Pakistan c) C/O Zahir Sha S/ *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

79. *Meno: 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 25. aug. 1972 b) 25. dec. 1974 c) 25. febr. 1974. Miesto narodenia: Moroni, Komory *Častá prezývka: a) Abdalla, Fazul b) Abdallah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah. Zriedkavá prezývka: a) Aisha, Abu b) Al Sudani, Abu Seif c) Haroon d) Harun e) Luqman, Abu *Štátna príslušnosť: a) Komorská b) Kenská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

80. *Meno: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 15. apríl 1958. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman. Zriedkavá prezývka: a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Veľká Británia b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Veľká Británia *Zapísaný do zoznamu: 24. apr. 2002 *Iná informácia: –

81. *Meno: 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 19. febr. 1976. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa *Častá prezývka: a) Ally, Fahid Mohammed b) Msalam, Fahad Ally c) Msalam, Fahid Mohammed Ali d) Msalam, Mohammed Ally e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali f) Salem, Fahid Muhamad Ali. Zriedkavá prezývka: Al-Kini, Usama *Štátna príslušnosť: Kenská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

82. *Meno: 1: NADA 2: YOUSSEF 3: MUSTAFA 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 17. máj 1931 b) 17. máj 1937. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt *Častá prezývka: a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č. AE 1111288 platná do 21. marca 2005. Adresa: a) Via Arogno 32, 6911 Campione dItalia, Taliansko b) Via per Arogno 32, ch-6911 Campione dItalia, Taliansko c) Via Riasc 4, ch-6911 Campione dItalia I, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

83. *Meno: 1: ABDELGHANI 2: MZOUDI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 6. dec. 1972. Miesto narodenia: Marakéš, Maroko *Častá prezývka: a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Maroko. Číslo cestovného pasu: Marocký cestovný pas č. F 879567, vydaný 29. apríla 1992 v Marakéši, Maroku. Platný do 28. apríla 1997. Obnovený do 28. februára 2002 b) Marocký cestovný pas č. M271392, vydaný 4. dec. 2000 Marockým konzulátom v Berlíne, Nemecku. Národné identifikačné číslo: Marocká osobná identifikačná karta č. E 427689, vydaná 22. marca 2001 Marockým generálnym konzulátom v Düsseldorfe, Nemecku. Adresa: V súčasnosti (jún 2003) je vo väzbe v Nemecku *Zapísaný do zoznamu: 10. jún 2003 *Iná informácia: –

84. *Meno: 1: NAJIB 2: OUAZ 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 12. apríl 1960. Miesto narodenia: Hekaima (Tunisko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Vicolo dei Prati č. 2/2, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

85. *Meno: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 12. sept. 1974. Miesto narodenia: Bologhine (Alžírsko) *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Abdallah o Abdullah *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Nemá žiadnu trvalú adresu v Taliansku *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

86. *Meno: 1: ABDELHALIM 2: REMADNA 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 2. apríl 1966. Miesto narodenia: Bistra, Alžírsko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národná identifikácia: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

87. *Meno: 1: NEDAL 2: SALEH 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. marec 1970. Miesto narodenia: Bistra, Alžírsko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: a) Via Milano č. 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko b) Via di Saliceto č. 51/9, Bologna, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

88. *Meno: 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1. jan. 1966. Miesto narodenia: El Hadid, Tripolis, Libanon *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: Abu Zeinab *Štátna príslušnosť: Belgická od 18. sept. 2001. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 22. jan. 2003 *Iná informácia: Manžel Patricie Vinck. Zosobášení 29. mája 1992 v Pešávare, Pakistan.

89. *Meno: 1: SAYF-AL ADL 2: – 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: Saif Al-Adil. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Údajne má egyptské štátne občianstvo. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 25. jan. 2001. *Iná informácia: Zodpovedný za bezpečnosť Usámu bin Ladína.

90. *Meno: 1: AHMED 2: SALIM 3: SWEDAN 4: SHEIKH

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: a) 9. apríl 1969 b) 9. apríl 1960. Miesto narodenia: Mombasa, Keňa *Častá prezývka: a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem. Zriedkavá prezývka: a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi, Sheikh *Štátna príslušnosť: Kenská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: –

91. *Meno: 1: THIRWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 29. jún 1960. Miesto narodenia: Egypt *Častá prezývka: a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 6. okt. 2001 *Iná informácia: –

92. *Meno: 1: MANSOUR 2: THAER 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 21. marec 1974. Miesto narodenia: Bagdad, Irak *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: –

93. *Meno: 1: LAZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: TLILI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 26. marec 1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: –*Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Carlo Porta č. 97, Legnano, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: TLLLHR69C26Z352G.

94. *Meno: 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: Yuldashev, Takhir. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Uzbekistan.

95. *Meno: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: a) Tufail, S. M. b) Tuffail, Sheik Mohammed. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Pakistanská. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 24. dec. 2001 *Iná informácia: –

96. *Meno: 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: – Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via Cipriano Facchinetti 84, Rím, Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

97. *Meno: 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 4. jan. 1965. Miesto narodenia: Berchem, Antverpy. *Častá prezývka: Souraya P. Vinck. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Belgická. Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: – *Zapísaná do zoznamu: 22. jan. 2003 *Iná informácia: Manželka Nabila Sayadiho.

98. *Meno: 1: HABIB 2: WADDANI 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 10. jún 1970. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Via unica Borighero č. 1, San Donato M.se (MI), Taliansko *Zapísaný do zoznamu: 3. sept. 2002 *Iná informácia: Taliansky fiskálny kód: WDDHBB70H10Z352O.

99. *Meno: 1: ZELIMKHAN 2: AHMEDOVIC 3: YANDARBIEV 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 12. sept. 1952. Miesto narodenia: ZSSR, región Východný Kazachstan, obec Vydriha *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Ruská federácia. Číslo cestovného pasu: Ruský cestovný pas 43 č. 1600453. Národné identifikačné číslo: – Adresa: Pôvodne Ruská federácia, Čečenská republika, Grozny, ul. Deržavina č. 281-59 *Zapísaný do zoznamu: 25. jún 2003 *Iná informácia: –

100. *Meno: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: – 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 10. apríl 1960. Miesto narodenia: Bloomington, Indiana, USA. *Častá prezývka: a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: USA. Číslo cestovného pasu: a) 27082171 [USA (vydaný 21. júna 1992 v Ammáne, Jordánsko)] b) MO887925 (Irak). Národná identifikácia: SSN 156-92-9858 (USA). Adresa: – *Zapísaný do zoznamu: 17. okt. 2001 *Iná informácia: Abdul Rahman Yasin je v Iraku.

101. *Meno: 1: ALI 2: AHMED 3: YUSAF 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 20. november 1974. Miesto narodenia: Garbaharey, Somálsko *Častá prezývka: Ali Galoul. Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: Švédska. Číslo cestovného pasu: Švédsky pas č. 1041635. Národné identifikačné číslo: 741120-1093. Adresa: Krälingegränd 33 S-16362 Sp nga *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

102. *Meno: 1: MANSOUR 2: FATTOUH 3: ZEINAB 4: –

Titul: – Funkcia: – Dátum narodenia: 7. máj 1933. Miesto narodenia: – *Častá prezývka: – Zriedkavá prezývka: – *Štátna príslušnosť: – Číslo cestovného pasu: – Národné identifikačné číslo: – Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko *Zapísaný do zoznamu: 9. nov. 2001 *Iná informácia: –

Právnické osoby:

1. Abu Sayyaf Group (známa tiež ako Al Harakat Al Islamiyya).

2. Afghan Support Committee (ASC – Komisia pre podporu Afganistanu) známa tiež ako Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia; and Ahya ul Turas. Sídlo úradu: Headquarters – G. T. Road (pravdepodobne Grand Trunk Road), blízko Pushtoon Garhi Pabbi, Pešávar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan.

3. The Aid Organization Of The Ulema (známa tiež ako Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan. Dodatočné adresy Al Rashid Trust (5):

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karáči, Pakistan, tel. 6683301; tel. 0300-8209199; fax 6623814.

2. 302b-40, Good Earth Court, oproti Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan –I Iqbal, Karáči. Tel. 4979263.

3. 617 Clifton Center, Block 5, 6. posch., Clifton, Karáči. Tel. 587-2545.

4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, oproti Jang Building, Karáči, Pakistan. Phone 2623818-19.

5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan. Tel: 042-6812081.

4. Akida Bank Private Limited (v minulosti známa pod menom Akida Islamic Bank International Limited); (pôvodne zvaná Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.

5. Akida Investment Co. Ltd. (spoločnosť známa aj ako Akida Investment Company Limited); (pôvodne Akida Bank Private Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy; P. O. Box Nassau, Bahamy.

6. Al Baraka Exchange L. L. C., P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; P. O. Box 20066, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

7. Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty.

8. Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko.

9. Al-Barakaat Bank Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55048.

10. Al-Barakat Bank of Somalia (Bss) (známa aj ako Barakat Bank of Somalia); Mogadišo, Somálsko; Bossaso, Somálsko.

11. Finančná skupina Al-Barakat, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

12. Al-Barakat Financial Holding Co, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

13. Al-Barakat Global Telecommunications (spoločnosť známa aj ako Barakaat Globetelcompany); P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko; Hargeisa, Somálsko.

14. Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (spoločnosť známa aj ako Al-Barakat Financial Company); P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.

15. Al-Barakat International (spoločnosť známa tiež ako Baraco Co.); P. O. Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

16. Al-Barakat Investments, P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

17. Pekáreň cukroviniek Al-Hamati, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen.

18. Al-Haramain Islamic Foundation, Bosna a Hercegovina.

19. Al-Haramain Islamic Foundation, Somálsko.

20. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI.

21. Al-Jihad/Egyptské islamské hnutie (známe aj pod menom Egyptský Al-Džihád, Egyptský islamský džihád, skupina Džihád, Nový Džihád).

22. Al-Nur Honey Press Shops (nazývané aj Al-Nur Honey Center). Saná, Jemen 22. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry, pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, pôvodne Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

23. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry (pôvodne Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (pôvodne Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

24. Al Qaida/Islamská armáda (známa aj ako „Základňa“, Al Qaeda, Nadácia islamskej spásy, Skupina na zachovanie svätých miest, Islamská armáda na oslobodenie svätých miest, Svetový islamský front Džihád proti Židom a križiakom, sieť Usámu bin Ladína, organizácia Usámu bin Ladína).

25. Nadácia Al Rashid (Al-Rasheed Trust) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáči, Pakistan, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Láhaur, Pakistan, Kancelária Dharbi-Munin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, Kancelária Dharbi-Munin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešávar, Pakistan, Kancelária Dharbi-Munin, miestnosť č. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rávalpindí, Pakistan, Kancelária Dharbi-Munin, horné poschodie, stomatológ Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, Prevádzky v Afganistane: Herat Džalalabád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šerif. Prevádzky tiež v Kosove, Čečensku.

26. Al-Shifa, spracovanie medu pre priemysel a obchod, P. O. Box 8089, Al-Hasabah, Saná, Jemen; pri svätyni vedľa benzínovej pumpy, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen. Al-Nasr Street, Dauhá, Katar.

27. Ansar al-Islam (nazývaní aj Stúpenci islamu; Jund al-Islam; Vojaci islamu; Kurdistanskí podporovatelia islamu; Podporovatelia islamu v Kurdistane; Nasledovníci islamu v Kurdistane; Kurdistanský Taliban; Boží vojaci). Sídlo: Kurdami kontrolovaná oblasť v severovýchodnom Iraku.

28. Ozbrojená islamská skupina (známa aj pod menom Al Jammah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

29. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Lichtenštajnsko.

30. Asbat Al-Ansar.

31. Ba Taqwa For Commerce and Real Estate Company Limited, Vaduz, Liechtenstein; (pôvodne c/o Astat Trust reg.).

32. Bank Al Taqwa Limited (známa aj ako Al Taqwa Bank, Bank Al Taqwa). P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy. C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy.

33. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224.

34. Stavebná spoločnosť Barakaat, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

35. Barakaat Group of Companies, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Mogadišo, Somálsko.

36. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko.

37. Medzinárodná nadácia Barakaat, Box 4036, Spanga, Štokholm, Švédsko. Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Švédsko.

38. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota.

39. Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts. 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada.

40. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somálsko. Nakhiil, Somálsko. Huruuse, Somálsko. Raxmo, Somálsko. Ticis, Somálsko. Kowthar, Somálsko. Noobir, Somálsko. Bubaarag, Somálsko. Gufure, Somálsko. Xuuxuule, Somálsko. Ala Aamin, Somálsko. Guureeye, Somálsko. Najax, Somálsko. Carafaat, Somálsko.

41. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

42. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington.

43. Barakat Banks and Remittances, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

44. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko.

45. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko.

46. Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

47. Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

48. Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko.

49. Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

50. Barakat Telecommunications Company Limited, známy tiež ako BTELCO, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko; posledná známa adresa Holandsko.

51. Baraka Trading Company, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

52. Barako Trading Company, LLC, P. O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

53. Benevolence International Foundation (Medzinárodná dobročinná nadácia); Známa aj ako: a) Al Bil Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoriteľnyj Fond. Adresa: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 USA, b) P. O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 USA, c) (Pôvodne na adrese) 9838 S, Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 USA, d) (Pôvodne na adrese) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 USA, e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan, f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbajdžan, g) Sarajevo, Bosna a Hercegovina, h) Zenica, Bosna a Hercegovina, i) (Posledná známa adresa) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada, j) (Posledná známa adresa) P. O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, k) (Posledná známa adresa) 2465 Cawthra Rd. č. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada, l) Ottawa, Canada, m) Grozny, Čečensko, n) 91 Paihonggou Lanzhou, Gansu, Čína 730000, o) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Chorvátsko, p) Makhachkala, Dagestan, q) Duisi, Gruzínsko, r) Tbilisi, Gruzínsko, s) Nazran, Ingušsko, t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko, u) Stichting Benevolence International Nederland (známa aj ako Benevolence International Nederland, BIN), Radeborg 14 B, 6228 CV Maastricht, Holandsko. Registračné číslo v Obchodnej komore: 14063277, v) House 111, First Floor, Street 64, F10/3, Islamabad, Pakistan, w) P. O. Box 1056 Pešavár, Pakistan, x) Azovskaja 6, km 3, 401 Moskva, Ruská federácia 113149, y) Ulica Okťabrskaja, dom. 89, Moskva, Ruská federácia 127521, z) P. O. Box 1937, Khartoum, Sudán, aa) P. O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudská Arábia, ab) P. O. Box 10845 Rijád 11442, Saudská Arábia, ac) Dušanbe, Tadžikistan, ad) Spojené kráľovstvo, ae) Afganistan, af) Bangladéš, ag) Pásmo Gazy, ah) Bosna a Hercegovina, ai) Jemen. Identifikačné číslo v USA 363823186.

54. Benevolence International Fund (Medzinárodný dobročinný fond); (známy aj ako Benevolent International Fund). Lokácie: 1) (Posledná známa adresa) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada. 2) (Posledná známa adresa) P. O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada. (Posledná známa adresa) P. O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada. (Posledná známa adresa) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada.

55. Bosanska Idealna Futura (organizácia známa aj ako BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center – BECF charitatívne vzdelávacie centrum, dobročinné vzdelávacie stredisko). Lokácie: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina. 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosna-Hercegovina. 3) Sehidska ulica, Breza, Bosna-Hercegovina. 4) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna-Hercegovina. 5) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosna-Hercegovina.

56. The Eastern Turkistan Islamic Movement (Islamské hnutie východného Turkistanu); (hnutie známe aj ako The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah – Islamská strana Alaha východného Turkistanu).

57. Global Relief Foundation (GRF), tiež pod menom Fondation Secours Mondial (FSM). Úrad v USA: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA, P. O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA. Úrady v zahraničí: Fondation Secours Mondial [alebo Secours mondial de France (SEMONDE), alebo Fondation Secours Mondial – Belgique, a. s. b. l., alebo Fondation Secours Mondial vzw, alebo FSM, alebo Stichting Wereldhulp – Belgie, v. z. w., alebo Fondation Secours Mondial – Kosova, alebo Fondation Secours Mondial „World Relief“]. Ďalšie adresy: 1) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko. 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgicko. 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brusel, Belgicko. 4) P. O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brusel, Belgicko. 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna. 6) Put Mladih Muslimana Street, Sarajevo, Bosna. 7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo. 8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo. 9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P. O. Box 2892, Tirana, Albania. 10) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. 11) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko. Iné lokácie v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Ruská federácia), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Ruská federácia), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západný breh, pásmo Gazy, Sierra Leone, Somálsko a Sýria. Identifikačné číslo organizácie federálneho zamestnávateľa v USA: 36-3804626. Číslo platcu DPH: BE 454,419,759.

58. Gulf Center S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. Fiskálny kód: 07341170152. Číslo platcu DPH: IT 07341170152.

59. Harakat Ul-Mujahidin/HUM (tiež ako Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

60. Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko.

61. Islamic Army of Aden (Adenská islamská armáda).

62. Islamic International Brigade (IIB) (nazývaná aj Islamská mierotvorná brigáda; Islamská mierotvorná armáda; Medzinárodná brigáda; Islamský mierotvorný prápor; Medzinárodný prápor; Islamská mierotvorná medzinárodná brigáda).

63. Islamic Movement of Uzbekistan (známe aj ako IMU). Islamské hnutie Uzbekistanu.

64. Jaish-I-Mohammed (známa aj ako Mohamedova armáda), Pakistan.

65. Jamyah Taawun Al-Islamia (známa aj ako Spoločnosť pre islamskú spoluprácu alebo ako Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya, alebo ako Jit), Kandahár, Afganistan.

66. Jemaah Islamiyah, sieť v juhovýchodnej Ázii (tiež pod menom Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiya, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah), založil zosnulý Abdullah Sungkar.

67. Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI).

68. Lashkar i Jhangvi (LJ).

69. Lybian Islamic Fighting Group (Líbyjská islamská bojová skupina).

70. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

71. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (spoločnosť známa aj pod menom Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Nemecko.

72. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber [v minulosti známa aj ako a) Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis; b) Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera], Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Švajčiarsko.

73. Moroccan Islamic Combatant Group (známa aj ako Groupe Islamique Combattant Marocain) – Marocká islamská bojová skupina.

74. Nada International Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko (pôvodne c/o Asat Trust reg.).

75. Nada Management Organization Sa (pôvodne Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini Ch-6900 Lugano TI, Švajčiarsko.

76. Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko; IČO: 01406430155. Číslo platcu DPH: IT 01406430155.

77. Nasco Nasreddin Holding A. S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turecko.

78. Nascoservice S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. DIČO: 08557650150, číslo platcu DPH: IT 08557650150.

79. Nascotex S. A. (tiež Industrie Generale De Filature Et Tissage); (známa aj ako Industrie Generale De Textile); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko.

80. Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC, Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko. DIČO: 03464040157, číslo platcu DPH: IT 03464040157.

81. Nasreddin Foundation (nadácia známa aj pod menom Nasreddin Stiftung); C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko.

82. Nasreddin Group International Holding Limited (známa aj ako Nasreddin Group International Holdings Limited). C/o Arthur D. Hanna & Company. 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamy. P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamy.

83. Nasreddin International Group Limited Holding (známa aj ako Nasreddin International Group Ltd. Holding). Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenštajnsko. Corso Sempione 69, 20149 Miláno, Taliansko.

84. Parka Trading Company, P. O. Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.

85. Rabita Trust (Nadácia Rabita), miestnosť 9a, 2. posch., Wahdat Road, Education Town, Láhaur, Pakistan. Wares Colony, Láhaur, Pakistan.

86. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko. Dubaj, Spojené arabské emiráty.

87. Revival of Islamic Heritage Society (RIHS – Obnova dedičstva islamského spoločenstva), tiež známa ako: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya ul Turath. Adresa: a) Pakistan, b) Afganistan.

88. Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (známy aj ako Riyadus- Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

89. Salafist Group for Call and Combat/CSPC (známa aj ako Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat).

90. Somali International Relief, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota.

91. Somali Internet Company, Mogadišo, Somálsko.

92. Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko.

93. Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (známy aj ako Islamic Special Purpose Regiment; The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).

94. Tunisian Combatant Group (alebo Groupe Combattant Tunisien) – Tuniská bojová skupina.

95. Ummah Tameer E-Nau (Utn), a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan; b) Pakistan.

96. Wafa Humanitarian Organization (Humanitárna organizácia Wafa) (známa aj pod menom Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Pešávar, Pakistan. Pobočky v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch.

97. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911, Campione Ditalia I, Švajčiarsko.

98. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M. B. H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viedeň, Rakúsko.".

5. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1483 (2003)

Sankcionované územie:

územie Irackej republiky

Sankcionované osoby:

Právnické osoby:

1. bývalá vláda Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina a ostatné iracké orgány bývalej vlády Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina

2. obchodné spoločnosti založené bývalou vládou Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina a obchodné spoločnosti, v ktorých mala bývalá vláda Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina majetkovú účasť

3. iné právnické osoby bývalej vlády Irackej republiky prezidenta Saddama Husseina (napr. agentúry, špecializované organizácie)

Fyzické osoby:

1. Meno: Saddam Hussein Al-Tikriti

Inak zvaný: Abu Ali

Dátum a miesto narodenia: 28. apríla 1937, al-Awja pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), menovaný v rezolúcii 1483 (2003)

2. Meno: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1965 alebo 1966, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), Saddamov druhý syn. Dozeral na Špeciálnu republikánsku gardu, Špeciálnu bezpečnostnú organizáciu a Republikánsku gardu

3. Meno: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1964 alebo 1967, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), Saddamov najstarší syn. Vodca polovojenskej organizácie Fedajín Saddam

4. Meno: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

Inak zvaný: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud, plk. Abdel Hamid Mahmoud, Abed Mahmoud Hammud

Dátum a miesto narodenia: cca 1957, al-Awja, pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), tajomník prezidenta Saddama a hlavný radca

5. Meno: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

Inak zvaný: Al-Kimawi

Dátum a miesto narodenia: 1943, al-Awja, pri Tikrite, Irak

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta a vysoký predstaviteľ Revolučnej rady velenia

6. Meno: Izzat Ibrahim al-Duri

Inak zvaný: Abu Brays Abu Ahmad

Dátum a miesto narodenia: 1942, al-Dur

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), zástupca hlavného vojenského veliteľa Irackej armády, zástupca tajomníka regionálneho velenia strany Ba'th, podpredseda Revolučnej rady velenia

7. Meno: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: cca 1962, al-Awja, pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), číslo 2 v Osobitnej bezpečnostnej organizácii

8. Meno: Aziz Salih al-Numan

Dátum a miesto narodenia: 1941 alebo 1945, An Nasiriyah

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho velenia strany Ba'th, bývalý guvernér Karbaly a An Najaf, bývalý minister pôdohospodárstva a agrárnej reformy (1986–1987)

9. Meno: Muhammad Hamza Zubaidi

Dátum a miesto narodenia: 1938, Babylon, Babil

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), bývalý predseda vlády

10. Meno: Kamal Mustafa Abdallah

Inak zvaný: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1952 alebo 4. mája 1955, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), tajomník Republikánskej gardy, viedol Špeciálnu republikánsku gardu a velil obom zborom Republikánskej gardy

11. Meno: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

Inak zvaný: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

Dátum a miesto narodenia: 1960, Salah al-Din

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), veliteľ, Špeciálna republikánska garda

12. Meno: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: cca 1946 alebo 1949 alebo 1960, Salah al-Din alebo al-Awja pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), viedol iracké vzdušné sily;

zástupca riaditeľa Organizácie vojenskej industrializácie

13. Meno: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1950, Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), náčelník GŠ ozbrojených síl

14. Meno: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

Inak zvaný: Ayad Futayyih Al-Rawi

Dátum a miesto narodenia: 1953, Ramadi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), náčelník Republikánskej gardy

15. Meno: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: cca 1954, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), riaditeľ Direktoriátu všeobecnej bezpečnosti

16. Meno: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1950, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), riaditeľ Irackých spravodajských služieb; šéf Direktoriátu všeobecnej bezpečnosti (1997–99)

17. Meno: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

Inak zvaný: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

Dátum a miesto narodenia: 1950, Bayji, Salah al-Din Governorate

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), veliteľ vzdušných síl

18. Meno: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

Dátum a miesto narodenia: cca 1941, ar-Rashidiyah, štvrť Bagdadu

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vojenského oddelenia strany Ba`th; minister práce a sociálnych vecí (1993–96)

19. Meno: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

Dátum a miesto narodenia: cca 1957 alebo 14. marca 1942, buď Mosul, alebo Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vlády;

riaditeľ Organizácie vojenskej industrializácie

20. Meno: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

Dátum a miesto narodenia: cca 1938, Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), viceprezident od roku 1991

21. Meno: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

Inak zvaný: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

Dátum a miesto narodenia: 1956, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), vedúci Úradu kmeňových záležitostí v kancelárii prezidenta

22. Meno: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 4. mája 1955, al-Samnah pri Tikrite

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), zástupca vedúceho Úradu kmeňových záležitostí v kancelárii prezidenta

23. Meno: Mizban Khadr Hadi

Dátum a miesto narodenia: 1938, okres Mandali, Diyala

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), člen regionálneho vedenia strany Ba'th a Rady revolučného riadenia od roku 1991

24. Meno: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

Dátum a miesto narodenia: 1924, Sulaymaniyah

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), viceprezident, Rada revolučného riadenia

25. Meno: Tariq Aziz

Inak zvaný: Tariq Mikhail Aziz

Dátum a miesto narodenia: 1. júla 1936, Mosul alebo Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vlády;

Pas: (júl 1997): číslo: 34409/129

26. Meno: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

Inak zvaný: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

Dátum a miesto narodenia: 1954, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), guvernér Basry

27. Meno: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

Dátum a miesto narodenia: 1944, Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister obrany

28. Meno: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

Dátum a miesto narodenia: 1934, Diyala

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), podpredseda vlády a minister financií

29. Meno: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

Dátum a miesto narodenia: 1953, Bagdad alebo Mosul

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister vnútra

30. Meno: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

Dátum a miesto narodenia: cca 1942, Rawah

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), náčelník štábu (2001–2003);

bývalý guvernér Bagdadu a Ta'mimu

31. Meno: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

Dátum a miesto narodenia: cca 1948

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), riaditeľ, vojenské spravodajstvo

32. Meno: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

Dátum a miesto narodenia: 5. apríla 1938, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), prezidentov poradca pre vedu;

senior zástupca Organizácie vojenskej industrializácie (1988–1991); bývalý prezident Technických jednotiek pre špeciálne projekty;

PAS: ? č. 33301/862

vydaný: 17. októbra 1997

platný do: 1. októbra 2005

?M0003264580

vydaný: neznáme

platný do: neznáme

?H0100009

vydaný: máj 2001

platný do: neznáme

33. Meno: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

Dátum a miesto narodenia: 1939, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister pre ropu (1996–2003);

vedúci Organizácie vojenskej industrializácie (zač. 90-tych rokov)

34. Meno: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

Dátum a miesto narodenia: 1953 alebo 1958, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), vedúci Národného monitorovacieho direktoriátu

35. Meno: Muhammad Mahdi Al-Salih

Dátum a miesto narodenia: 1947 alebo 1949, al-Anbar Governate

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister obchodu (1987–2003);

vedúci kancelárie prezidenta v polovici 80-tych rokov

36. Meno: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1947, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta;

riaditeľ Všeobecnej bezpečnosti začiatkom 90-tych rokov; vedúci irackých spravodajských služieb (1990–1991);

nevlastný brat Saddama Husseina

37. Meno: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Inak zvaný: Watab Ibrahim al-Hassan

Dátum a miesto narodenia: 1952, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta; minister vnútra (začiatkom 90-tych rokov); nevlastný brat Saddama Husseina

38. Meno: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1951, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), poradca prezidenta;

stály predstaviteľ pri OSN v Ženeve (1989–1998); vedúci irackých spravodajských služieb začiatkom 80-tych rokov; nevlastný brat Saddama Husseina

39. Meno: Huda Salih Mahdi Ammash

Dátum a miesto narodenia: 1953, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), člen regionálneho vedenia strany Ba'th; vedúci biologických laboratórií, Vojenská priemyselná organizácia (polovica 90-tych rokov); bývalý vedúci oddelenia študentov a mládeže v strane Ba'th; bývalý vedúci oddelenia záležitostí žien;

40. Meno: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

Dátum a miesto narodenia: 1947

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Diyale; zástupca veliteľa v južnom regióne (1998–2000); bývalý hovorca národného zhromaždenia

41. Meno: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

Dátum a miesto narodenia: 1942, Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v At- Tamine; minister vnútra (1995-2001)

42. Meno: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

Dátum a miesto narodenia: 1937 alebo 1938, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th vo východnom Bagdade;

43. Meno: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

Inak zvaný: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

Dátum a miesto narodenia: 1945, Ar-Ramadi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), minister pre vyššie vzdelávanie a výskum (1992–1997), (2001–2003); minister kultúry (1997–2001); riaditeľ a zástupca riaditeľa Irackej organizácie pre atómovú energiu v 80 rokoch;

PAS: 0018061/104, vydaný 12. septembra 1993

44. Meno: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v al-Basre

45. Meno: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v An-Najafe; člen irackého národného zhromaždenia;

poznámka: zomrel v roku 2003

46. Meno: Saif-al-Din Al-Mashhadani

Dátum a miesto narodenia: 1956, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Al-Muthanne

47. Meno: Fadil Mahmud Gharib

Inak zvaný: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

Dátum a miesto narodenia: 1944, Dujail

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Babile; predseda Všeobecnej federácie irackých odborových organizácií

48. Meno: Muhsin Khadr Al-Khafaji

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v al-Qadisyahe

49. Meno: Rashid Taan Kathim

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v al-Anbare

50. Meno: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

Inak zvaný: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

Dátum a miesto narodenia: 1944, Kubaisi, al-Anbar

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Maysane

51. Meno: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

Dátum a miesto narodenia: 1944, Bagdad

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th vo Wasite

52. Meno: Adil Abdallah Mahdi

Dátum a miesto narodenia: 1945, al-Dur

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Dhi-Qare; bývalý predseda strany Ba'th v Diyale a al-Anbare

53. Meno: Qaid Hussein Al-Awadi

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Ninawe; bývalý guvernér v An-Najafe (cca 1998–2002)

54. Meno: Khamis Sirhan Al-Muhammad

Inak zvaný: Dr. Fnu Mnu Khamis

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Karbale

55. Meno: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

Dátum a miesto narodenia: 1944, Tikrit

Štátna príslušnosť: Irak

Dôvod zaradenia do zoznamu

na základe rezolúcie BR OSN č. 1483 (2003), predseda regionálneho vedenia strany Ba'th v Salah Ad-Dine; bývalý zástupca tajomníka pre bezpečnostné otázky, Ministerstvo zahraničných vecí Iraku“

6. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 707/2002 Z. z.

ZOZNAM PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č.1343 (2001) UPRAVENEJ REZOLÚCIAMI BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1408 (2002) A 1478 (2003)

Sankcionované územie:

územie Libérijskej republiky

Sankcionované osoby:

Priezvisko Meno Zvaný tiež Dátum
narodenia
Číslo pasu Funkcia
ABU (brigádny
generál)
zástupca veliteľa,
Protiteroristická jednotka
ALLEN Cyril 26. júla 1952 predseda,
Národná patriotistická
strana
BAH (BALDE BA) Ibrahim Ibrahim Balde 1950 veliteľ RUF
BASMA Akkrarn neoficiálny poradca
prezidenta Taylora
BASMA Hassan neoficiálny poradca
prezidenta Taylora
BLAH Moses Z. 18. apríla 1947 viceprezident
BOCKARTE Sam
(generálmajor)
veliteľ RUF,
čelný
predstaviteľ
Protiteroristickej
jednotky
BOUT Viktor
Anatoljevitch
Butt, Bont, Butte,
Boutov, Sergitov,
Vitali
13. januára 1967 21N0532664;
29N0006765;
21N0532664;
21N0557148
obchodník,
dealer a
prepravca zbraní
a nerastných
surovín
BOWEN Hezekiah 18. marca 1943 minister pre
rozvoj vidieka
BOWEN-CARR Edith generálny
inšpektor,
ministerstvo
zahraničných
vecí
BRIGHT Charles R. 29. augusta 1948 minister financií
BROWN Lewis G. (II). 30. marca 1965 minister bez
kresla
BROWNE Philipbert zástupca
ministra obrany
pre informácie
CAPTAN Ade Jones- manželka
ministra
zahraničných
vecí
CAPTAN Monie Ralph 28. mája 1962 minister
zahraničných
vecí
CHEA Carol manželka
ministra obrany
CHEA Daniel L. (Sr.) 25. mája 1958 minister obrany
CLARKE Austen
(generál)
1. januára 1960 zástupca
ministra obrany
pre operácie
CISSE M. Moussa 24. decembra 1946 diplomatický
pas Libérie
č. D00 1548-99
riaditeľ
prezidentského
protokolu
COOPER Gerald 10. júna 1949 styčný úrad
Libérie pre
Medzinárodnú
námornú
organizáciu
COOPER Maurice poradca
prezidenta
Taylora
COOPER Randolph 28. októbra 1950 riaditeľ,
Medzinárodné
letisko Roberts
DAGO GNADRE Raphael Alexander GALLEY
DARRAH A. Tijani 18. júla 1951 Liberian Produce
Marketing
Corporation,
manažér
DARRAH Kaddieyatu osobitný poradca
prezidenta
Taylora
DENNIS James člen ATU,
pašerák zbraní
DENNIS Wisseh 21. decembra 1953 konzultant
splnomocnenca
Úradu pre
morské
záležitosti
DESNOES Gerard 16. júla 1941 obchodník so
zbraňami
DOE Gabriel poradca
prezidenta
Taylora a
podnikateľ
v lesopriemysle
DOLO Montgomery veliteľ,
Protiteroristická
jednotka
DUNBAR Alcmenia
Summerville
manželka
ministra pôdy,
baní a energie
DUNBAR BeUe Y. 27. októbra 1963 Libéria
Petroleum
Refining
Corporation,
riaditeľ
DUNBAR Jenkins 10. januára 1947 minister pôdy,
baní a energie
DURING J. Adolphus 5. januára 1943 riaditeľ
protokolu,
ministerstvo
zahraničných
vecí
EID Samuel neoficiálny
poradca
prezidenta
Taylora
EL NDINE Talal
ELDINE Khalid neoficiálny
poradca
prezidenta
Taylora
FLEMING S. Loyola (Jr.) 11. septembra 1958 generálna
riaditeľka
sociálneho
úradu
FLOMO Richard minister vnútra
GARDINER Emmanuel 29. mája 1936 rozpočtový
riaditeľ
GAYE Alphonso riaditeľ Úradu
pre kontrolu
letísk a prístavov
GBOLLIE
(BOLLIE)
Saa(h) šéf operačnej
jednotky,
Národná polícia
Libérie
GEORGE Martin O. N. veľvyslanec
Libérie v Nigérii
GIBSON Myrtle
(senátor)
3. novembra 1952 poradca
prezidenta
Taylora
GIBSON Samuel
Mustapha
8. júna 1949 poradca
prezidenta
Taylora
GOODRIDGE
(GOODRICH)
Reginald B. (Sr.) 11 . novembra 1952 minister kultúry,
informácii a
turizmu
HOWARD Sandra P. 19. augusta 1954 poradca
prezidenta
Taylora
JANGABA Tambakai
A. A.
16. septembra 1941 zástupca
ministra
zahraničných
vecí
JOBE Baba pašerák zbraní,
riaditeľ
spoločnosti
Gambia New
Millennium Air
Company
JERBO (JARBO) Lee (plukovník) náčelník pre
osobitné
operácie,
Národná polícia
Libérie
JIBBA (JEBBA) Macifierran
Momo
(generálplu-
kovník)
4. mája 1972 pobočník
prezidenta
Taylora a veliteľ
práporu,
Protiteroristická
jednotka
JOHNSON Koboi minister
spravodlivosti
KABAH Francis ekonomický
poradca
prezidenta
Taylora
KADIMA Pästi D00 1993-00 obchodník so
zbraňami
KAMAH Phillip 26. júla 1942 minister pre
národnú
bezpečnosť
KAMARA Fafani B. zástupca
ministra pre
národnú
bezpečnosť
KIIA TAI Joseph Wong firma Oriental
Timber Company
KONAH Kpenkpah 30. apríla 1981 náčelník
Generálneho
štábu
ozbrojených síl
Libérie
KOUEN-HOVEN Gus majiteľ hotela
Africa a
prezident firmy
Oriental Timber
Company
KOU-LAYWEAH Esther zástupca
ministra pôdy,
baní a energie
KULUE Alexander zástupca
ministra pre
informácie,
kultúru a
turizmus
s pôsobnosťou
pre plánovanie
a výskum
LEAMAN Johnson zástupca
ministra obrany
pre námorné
záležitosti
McCLAIN John Wesseh Africká rozvojová
banka
v Abidjane,
zamestnanec
McGILL Dávid Národná
patriotická
strana,
pokladník
MINOR Grace 31. mája 1942 senátor
a poradca
prezidenta
Taylora
MININ Leonid BLAVSTEIN,
BLYUVSHTEIN,
BLYAFHSTEIN,
BLUVSHTEIN,
BLYUFHSTEIN
KERLER,
Vladimír
Abramovich
POPILOVESKI
(POPELA/POPELO)
Vladimír
Abramovich
BRESLAN,
Wulf OSOLS, Igor
18. októbra 194618. októbra 194610. júla NK14. decembra 1947 D (MININ)
Izraelský pas
č.: 60198325/11/99)
9001689
(23/1/9722/1/02)
90109052
26/11/97
Ruský pas:
KI0861177
Bolívijský pas:65118
Grécky,
žiadne
informácie
k dispozícii
MONT-GOMERY Joe zástupca
riaditeľa,
Špeciálne
bezpečnostné
služby
MULBAH Joseph W. 26. júna 1956 poradca
prezidenta
Taylora a býv.
minister pre
informácie,
kultúru a
turizmus
MULBAH Paul 24. júna 1944 riaditeľ,
Libérijská
národná polícia
MUSSAH
(MUSA)
E. Massa manželka
vojenského
poradcu
prezidenta
MUSSAH
(MUSA)
Isaac 29. novembra 1943 generál a
vojenský
poradca
prezidenta
NASR Samir, M. Sanjivan RUPRAH 9. augusta 1966 D-002081-00 zástupca veliteľa
pre morské
záležitosti, R. L.
NASSOUR Aziz príbuzný Samiho
Ossailyho,
vysťahovalec
z Belgicka
zbavený
občianstva
NEAL Juanita 9. mája 1947 zástupca
ministra financií
pre oblasť daní
NELSON Blamo 16. novembra 1950 vedúci úradu
vlády
OSSAILY Samih Samir HUSSEINI
PAYGAI Q. Somah predseda
Národného
úradu pre
investície
PEABODY Cora minister
obchodu a
priemyslu
POE Maxwell Inštitút pre
strategické
štúdie, riaditeľ
REFELL
(REFFEL)
Jonathan štátny minister
bez kresla
REFELL
(REFFEL)
Victoria poradca
prezidenta
Taylora
RICHARDSON John T. 10. decembra 1949 poradca pre
národnú
bezpečnosť
ROBERTS Charles B. (Jr.) 29. júna 1918 Libéria
Telecommunica-
tions
Corporation,
riaditeľ
ROSENBLUM Šimon 21. septembra 1943 neoficiálny
poradca
prezidenta
Taylora
RUPRAH Sanjivan Samir NASR 9. augusta 1966 D-00 1829-00 obchodník,
zástupca veliteľa
morských
záležitostí
SÁLAMI
(SALÁME)
Mohamed majiteľ,
Mohamed and
Company
Logging
Company
SALEEBY Eliáš guvernér
Národnej banky
Libérie
SANIMANIE Lýdia W. E. 4. mája 1970 Ministerstvo
zahraničných
vecí Libérie,
riaditeľ pre
pasové
záležitosti
SCOTT Jenkins K. Z. B. 12. novembra 1944 právny poradca
prezidenta
Taylora
SHAW Emmanuel (II) 26. júla 1946 poradca
prezidenta
Taylora
SMYTHE John komisár pre
prisťahovalectvo
SUAH Nah-John 1 . januára 1960 zástupca
ministra vnútra
s pôsobnosťou
pre
administratívu
TARNUE John
(brigádny
generál)
18. decembra 1954 veliaci generál
ozbrojených síl
Libérie
TAYLOR Charles
„Chuckie" (Jr.)
neoficiálny
poradca
prezidenta
Taylora a jeho
syn
TAYLOR Charles
Ghankay
1. septembra 1947 prezident
TAYLOR Demetrius
Robert
28. decembra 1958 riaditeľ, Úrad
pre lesy a
zalesňovanie
TAYLOR Emmett minister pre
verejné práce
TAYLOR Freddie riaditeľ, Národná
bezpečnostná
agentúra
TAYLOR Jewel Howard 17. januára 1963 manželka
prezidenta
TAYLOR Jonathan štátny minister
pre prezidentské
záležitosti
TAYLOR Tupee Enid bývalá manželka
prezidenta
REEVES-TAYLOR Agnes bývalá manželka
prezidenta, stála
predstaviteľka
Libérie pri
Medzinárodnej
námornej
organizácii,
čelná
predstaviteľka,
vlády Libérijskej
republiky
THOMAS Timothy 28. mája 1951 riaditeľ Agentúry
pre spoločné
služby
TOUAH Joachim Libérijský
diplomatický
pas č. D00353
asistent riaditeľa
pre špeciálne
bezpečnostné
služby
UREY Benoni 22. júna 1957 Libérijský
diplomatický
pas
č. D00 148399
komisár pre
námorné
záležitosti
VAMOH John (plukovník) veliteľ osobitnej
jednotky „Task
Force"
VARMAH Eddington 25. marca 1950 právny poradca
prezidenta
VARNEY Samuel generálmajor,
Armáda Libérie
VAYE Edwin zástupca
ministra vnútra
pre oblasť
technických
služieb
WALLACE George zástupca
ministra
zahraničných
vecí Libérie
WESSEH Dennis 21. decembra 1953 konzultant
komisára, Úrad
pre morské
záležitosti
WHITFIELD John generálny
tajomník
Národnej
patriotickej
strany
WILLIAMS Sylvanus zástupca
ministra obrany
Libérie pre
oblasť
administratívy
WOLO James Kpateh 11. augusta 1948 Libérijská
univerzita,
Libérijský
inštitút pre
žurnalizmus,
vysokoškolský
učiteľ
WONGBAY Jenkins administrátor,
Úrad štátnej
služby
YEATEN Benjamín Libérijský
diplomatický
pas
č. D00 123299
riaditeľ,
Špeciálne
bezpečnostné
služby
YORMIE John zástupca
riaditeľa,
ministerstvo
bezpečnosti
ZAYZAY Augustíne Libérijská
národná ropná
spoločnosť,
viceprezident

7. V prílohe č. 5 sa vypúšťa bod 2 a doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.

8. V prílohe č. 11 bod 8 znie:

„8. predmety kultúrnej hodnoty vo vlastníctve Irackej republiky, ak existuje dôvodné podozrenie, že boli nezákonne premiestnené, presťahované alebo odcudzené v období po 6. auguste 1990.".

9. V prílohe č. 11 sa body 3, 9 a 12 vypúšťajú a doterajšie body 4 až 11 sa označujú ako body 3 až 9.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.