Oznámenie č. 226/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky

Čiastka 109/2003
Platnosť od 27.06.2003 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.

226

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 28. apríla 2003 na základe článku 13.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky podpísanej v Prahe 11. marca 1975 (vyhláška č. 21/1976 Zb.) vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.