Oznámenie č. 168/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 79/2003
Platnosť od 21.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2001 na základe článku 10.

168

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 9. decembra 2001 na základe článku 10.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.