Zákon č. 166/2003 Z. z.Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)

Čiastka 78/2003
Platnosť od 21.05.2003
Účinnosť od 17.07.2009 do31.12.2010
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2004