Oznámenie č. 133/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 63/2003
Platnosť od 25.04.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 11.

133

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 966 zo 4. septembra 2002 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Prahe 31. mája 1968 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 119/1968 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 11.