Oznámenie č. 132/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 63/2003
Platnosť od 25.04.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 14.

132

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1241 z 13. novembra 2002 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Prahe 18. júna 1987 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 48/1989 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 14.