Oznámenie č. 113/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení

Čiastka 52/2003
Platnosť od 29.03.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. decembra 1999 na základe článku 18 ods. 1.

113

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení.

Dohoda nadobudla platnosť 11. decembra 1999 na základe článku 18 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.