Redakčné oznámenie č. r1/c43/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z.

Čiastka 43/2002
Platnosť od 07.03.2002