Redakčné oznámenie č. r1/c178/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/2002 Z. z.

Čiastka 178/2002
Platnosť od 09.08.2002