Rozhodnutie č. 754/2002 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku

Čiastka 284/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2009

754

ROZHODNUTIE

Poštového úradu

z 19. decembra 2002

o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku

Poštový úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách a podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Článok 1

Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny univerzálnej služby tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.

Článok 2

Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien poštových služieb podľa článku 1. K cenám sa neuplatňuje daň z pridanej hodnoty podľa § 26 a § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ceny sú uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 3

Ceny poštových služieb tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby, iné ako podľa článku 1, sa stanovujú dohodou medzi zmluvnými stranami podľa § 3 zákona. Pri uplatnení dane z pridanej hodnoty k týmto cenám sa postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Pavel Ďugel v. r.

Príloha k rozhodnutiu č. 754/2002 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

PoložkaNázov službyMaximálna cena v
Sk
LB.Listové zásielky a balíky
LB.1List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP“)]
LB.1.1List – 1. trieda
LB.1.1.2do hmotnosti50 g0,5316,00
LB.1.1.3100 g0,6018,00
LB.1.1.4500 g0,6319,00
LB.1.1.51 000 g1,2337,00
LB.1.1.62 000 g2,1665,00
LB.1.2List – 2. trieda
LB.1.2.2do hmotnosti50 g0,3310,00
LB.1.2.3100 g0,4614,00
LB.1.2.4500 g0,5015,00
LB.1.2.51 000 g1,0331,00
LB.1.2.62 000 g1,8957,00
LB.2Slepecká zásielka (článok 19 PP)
LB.2.1Slepecká zásielka – 2. trieda bezplatnebezplatne
LB.3Balík (článok 20 PP)
LB.3.1Balík – 1. trieda
LB.3.1.1do hmotnosti2 kg2,2969,00
LB.3.1.23 kg2,4975,00
LB.3.1.35 kg2,8285,00
LB.3.1.410 kg3,62109,00
LB.3.1.515 kg4,48135,00
LB.3.2Balík – 2. trieda
LB.3.2.1do hmotnosti2 kg1,6349,00
LB.3.2.2 3 kg1,7352,00
LB.3.2.3 5 kg1,8957,00
LB.3.2.4 10 kg2,2969,00
LB.3.2.5 15 kg2,6981,00
LB.4Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)
LB.4.1Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch – od 50 do 1 000 kusov)
LB.4.1.2do hmotnosti50 g0,309,00
LB.4.1.3100 g0,4313,00
LB.4.1.4250 g0,4614,00
LB.4.1.5500 g0,5015,00
LB.4.1.6750 g0,5617,00
LB.4.1.71 000 g0,8325,00
LB.4.1.82 000 g1,4644,00
LB.S.Služby k listovým zásielkam a balíkom
LB.S.1Doporučene (článok 22 PP) 0,5015,00
LB.S.5Poistenie do 33 € pri listoch (článok 25 PP) 0,5316,00
LB.S.6.1Poistenie do 33 € pri balíkoch (článok 25 PP) 0,206,00
LB.S.7.1Poistenie za každých ďalších 33 € alebo ich časť (článok 25 PP) 0,072,00
LB.S.8Doručenka (článok 26 PP)
LB.S.8.1Doručenka* 0,309,00
LB.S.9Do vlastných rúk (článok 27 PP)
LB.S.9.1Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] 0,072,00
LB.S.9.3Do vlastných rúk* 0,072,00
LB.S.10Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa
(článok 32 PP)
LB.S.10.1Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa* 0,278,00
LB.S.11Dobierka (článok 28 PP)
LB.S.11.1Dobierka* Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového poukazu. 0,103,00
LB.S.12Odpovedná služba (článok 29 PP)
LB.S.12.1Odpovedná služba* Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za list a službu Doporučene. bezplatnebezplatne
LB.S.13Krehké (článok 30 PP)
LB.S.13.1Krehké* 0,4614,00
LB.S.14Neskladné (článok 31 PP)
LB.S.14.1Neskladné* 0,4614,00
ZM.Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie
ZM.2.Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) – podaj na základe povolenia
ZM.2.1Reklamná adresovaná zásielka (jednorazový podaj v kusoch – nad 1 000 kusov)
ZM.2.1.1do hmotnosti20 g0,257,40
ZM.2.1.230 g0,257,60
ZM.2.1.340 g 0,26 7,80
ZM.2.1.450 g0,278,00
ZM.2.1.560 g0,3610,80
ZM.2.1.670 g0,3711,00
ZM.2.1.780 g0,3711,20
ZM.2.1.890 g0,3811,40
ZM.2.1.9100 g0,3911,60
ZM.2.1.10250 g0,3911,80
ZM.2.1.11500 g0,4112,50
ZM.2.1.12750 g0,4413,30
ZM.2.1.131 000 g0,6619,80
ZM.2.1.142 000 g1,2939,00

Poznámky:

* Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.

Položka LB.1.1.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.1.3.
Položka LB.1.2.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.2.3.
Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne aj služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.8.1 Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.
Položka LB.4.1.2 a LB.4.1.2– ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13, uplatní sa cena podľa položky LB.4.1.3.
Položka LB.S.5– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.6.1– pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.7.1– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] a balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.8.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov], slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.9.3– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.10.1– pre korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.11.1– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.12.1– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, – ak odosielateľ požaduje podať odpovednú zásielku so službou Doporučene ako list 1. triedy, pričom 1. trieda nie je na zásielke predtlačená, pošta vyberie príslušnú sadzbu ako rozdiel medzi sadzbami za list 1. triedy a 2. triedy v príslušnej hmotnostnej kategórii ­po­dľa Tarify.
Položka LB.S.13.1– pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.14.1– pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.