Nariadenie vlády č. 728/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

(v znení č. 502/2003 Z. z.)

Čiastka 277/2002
Platnosť od 27.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2003 - 31.12.2003 502/2003 Z. z.
01.01.2003 - 30.11.2003

Pôvodný predpis

27.12.2002