Vyhláška č. 722/2002 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu predbežného oznámenia, oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a oznámenia o výsledku súťaže návrhov

Čiastka 275/2002
Platnosť od 24.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003